Jak úspěšně redefinovat kulturu na pracovišti a neztratit zaměstnance

Jednu z trvalých lekcí, kterou nám pandemie Covid-19 uštědřila, je to, že není nutné pracovat pouze ve firmě. Jak se ukázalo, podnikům se podařilo snoubit původní pracovní návyky
s novými, a tak zaměstnanci využívají moderní podobu práce ať už se nacházejí kdekoliv. To je i případ společnosti HPE
(Hewlett Packard Enterprise), která s novým firemním DNA přinesla smysluplnou
a dlouhodobou změnu kultury na pracovišti.

Společnost HPE předpokládá, že až 50 % jejích zaměstnanců (z více jak 60 tisíc) se již nikdy nevrátí k před pandemickému kancelářskému životu. V HPE proto přehodnotili přístup ke svým zaměstnancům a přišli s novými způsoby, jak zlepšit fungování v nové hybridní éře.

  1. Prostor pro vyjádření zaměstnanců

Aby nové hybridní pracoviště bylo efektivní a uspokojovalo všechny zaměstnance, je zapotřebí dodržovat několik klíčových prvků. Mezi ně HPE řadí především udržování komunikace skrze stanovené komunikační kanály, díky kterým mohou být zaměstnanci v kontaktu s kolegy i vedením. Druhým důležitým bodem je vytváření prostoru pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců. Mezi ně patří např. online fórum pro sdílení zpráv a názorů, kde mohou zaměstnanci ovlivňovat důležitá rozhodnutí týkající se jejich budoucnosti.

  • Sociální interakce a angažovanost

Vedení dialogů je pro rozvoj nápadů a celkově firmy stěžejní, proto HPE využívá komunikační platformy Slack. Lídři týmů potom často pořádají soukromé diskuse u kulatého stolu nebo virtuální setkání jako další prostředek, jak poskytnout všem možnost sdílet jejich myšlenky a názory. V HPE se nezapomíná ani na osobní schůzky, které nelze zcela vypustit. Naopak jsou podnětné a posilují klíčové vztahy.

  • Podpora odpočinku jinak

Dát zaměstnancům najevo, že na nich záleží, lze mnoha způsoby. Jedním z klasických přístupů je prostor pro vybrání dovolené či přístup zdarma k aplikaci Headspace pro lepší spánek či meditaci. Tu využívá více než 20 % zaměstnanců každý měsíc. Společnost HPE ale chápe, že je potřeba jít s trvající pandemií o level dál a zavedli pro všechny tzv. Wellness pátky. Možnost „odpíchnout si“ o 3 hodiny dříve každý druhý pátek v novém měsíci rozhodně přijde vhod po náročném týdnu.

Z kanceláře sdíleným kolaboračním centrem

Osobní kontakt je stále nenahraditelný. Proto společnost HPE prostřednictvím kolaboračních center stanovuje nový standard firemního pracoviště. Kanceláře, či spíše centra, se soustředí na zasedací místnosti, otevřené prostory k sezení a salonky.

Pro jednotlivé pracovní stoly je oproti dřívějším standardům vyhrazeno o 30 % prostoru méně – a jen velmi malý počet z nich je přidělen konkrétním lidem. Kapacita je kolem 500 míst, ale každé centrum je vybaveno ani ne 150 pracovními stoly. Je to proto, že většina prostoru je navržena tak, aby kladla důraz na novou podobu hybridní práce.

Pracovní vztah se v postpandemickém světě změnil, a proto společnosti musí experimentovat a učit se nové způsoby, jak zlepšit kulturu na pracovišti. Taktiky a techniky ve firmách se mohou lišit. Zaměstnanci je však přijmou, pokud jim přinesou flexibilitu, stanou se jejich součástí a podpoří jejich produktivitu. To může pomoci vybudovat spokojenost a loajalitu – dva klíčové faktory vedoucí k úspěchu na napjatém trhu práce.