Česká pošta chystá propouštění

Česká pošta pokračuje v hledání úspor ve vlastní personální struktuře. V souladu se schválenou strategií se zaměří na manažerské a úřednické posty.

Veškeré chystané kroky vedení standardně projedná se zástupci odborových organizací. „Postupně přecházíme na takový systém řízení, kde ve středním a vyšším managementu nebude potřeba současný počet vedoucích administrativních pracovníků. Rušení pozic se týká čistě úřednické, administrativní, centrálně řízené části firmy. Díky tomu dosáhneme na úsporu půl miliardy ročně,“ říká personální ředitel České pošty Ivan Feninec.

Státní podnik v tuto chvíli zaměstnává 27 tisíc zaměstnanců. K 1. květnu 2022 dojde dle plánu ke zrušení 669 pracovních pozic, zejména z útvarů marketingu, administrativně právních záležitostí, IT, financí nebo obchodu. Úspora na těchto pracovních pozicích bude 500 milionů korun ročně. Restrukturalizace manažerských a úřednických pozic a rušení jejich agend je dalším krokem k optimalizaci nákladů České pošty, který navazuje na předchozí optimalizaci v síti listovního doručování a na pobočkách.

„U nás platí, že modrá je dobrá. Pošťáků, tedy modrých límečku, se tak propouštění netýká. Lidi do provozu naopak nabíráme, hlavně na pozice balíkových doručovatelů. Řízneme ale do bílých límečků, tedy do administrativy ve středním a vyšším úřednickém patře,“ dodává generální ředitel České pošty Roman Knap.

Snižování stavů je možné i díky avizovanému administrativnímu rozdělení firmy na samostatné účetní jednotky. To však neznamená, že by kvůli tomu vznikaly nové managementy nebo přicházeli noví generální ředitelé. Právě díky této transformaci je možné počet vedoucích pracovníků naopak snižovat.