ManpowerGroup: Na trhu práce stále převažuje optimismus

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2022 silné náborové plány. Celkem 33 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 21 % předpovídá jejich snížení a 40 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +12 % (rozdíl mezi 33 % a 21 %). Vyplývá to z výsledků průzkumu průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2022.

„Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží v počínajících přesunech na trhu práce. Zatímco 33 % zaměstnavatelů bude podle našeho průzkumu nabírat nové zaměstnance, 21 % plánuje snižování jejich počtu. Nezaměstnanost bude sice ještě klesat, i když již příliš není kam, mnoho lidí ale také bude muset měnit zaměstnavatele nebo dokonce profesi, a tedy výrazně poroste význam rekvalifikací. Situaci na trhu práce také ovlivní množství uprchlíků před válkou, mezi kterými převládají ženy. Snad současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědobém horizontu přiměje české firmy, které dlouhodobě trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se více zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní podmínky pro lidi s individuálními potřebami, jako jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti nebo lidé se změněnou pracovní schopností,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Záleží na oboru i velikosti

Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v 8 z 11 českých odvětví a pokles ve zbývajících třech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány oslabily v 6 z 11 odvětví a posílily ve čtyřech. Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 24 a sektoru Ubytování, stravování s indexem 23. Velmi optimistický je také sektor IT, technologie, komunikace a média, Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví a Veřejný sektor. Nejslabší náborové plány pozorujeme v Neziskovém sektoru, Službách a Obchodě.

Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro druhé čtvrtletí 2022 velké, střední a malé podniky. Snižování počtu zaměstnanců předpokládají pouze mikropodniky s počtem zaměstnanců pod 10. Velké podniky dokonce v mezikvartálním srovnání tempo náboru ještě zrychlují, u ostatních organizací dochází spíše ke zpomalení tempa.

V období od dubna do června 2022 se předpokládá růst trhu práce ve všech českých regionech. Již třetí čtvrtletí v řadě pozorujeme výrazně rychlejší růst náborových aktivit v Praze než ve zbytku Čech a na Moravě. Již páté čtvrtletí v řadě je náborový optimismus silnější na Moravě ve srovnání s regionem Čechy (bez Prahy).

Jak to bude ve světě?

Zaměstnavatelé na celém světě očekávají nárůst počtu pracovních sil, avšak jejich předpovědi jsou slabší než v minulém čtvrtletí. Na základě sezónně očištěných dat téměř ve všech sledovaných zemích zaměstnavatelé očekávají v nadcházejícím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Výjimku tvoří Řecko, kde se očekává mírný pokles. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Švédsku. Indii, Mexiku a Kolumbii. Oproti tomu nejslabší náborové prostředí vykazuje Řecko, Polsko, Japonsko, Tchaj-wan a Rumunsko. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují v šesti ze 40 zemí a oblastí. Nejsilnější nárůst náborových aktivit hlásí Singapur a Jižní Afrika. Trh práce oslabuje ve 33 ze 40 zemí, především v Rumunsku, Argentině a Turecku. Index v Belgii zůstává od minulého čtvrtletí na úrovni 34 bodů. V meziročním srovnání Index posílil ve 36 zemích, ale oslabil ve čtyřech (Tchaj-wan, Řecko, Rumunsko a Polsko).

Ženy na trhu práce

„Tradičně pro nás bývá MDŽ příležitostí vyhodnotit, jaké postavení mají ženy na trhu práce, zda jsou rovnoprávně odměňovány, nebo jaké příležitosti mají v kariérních rolích. Nutně se ale nově musíme zamýšlet nejen nad tím, jak můžeme pomoci ženám (a matkám) v práci, ale také nad tím, jak můžeme pomoci ženám, které byly nuceny opustit svůj domov z důvodu válečné agrese na Ukrajině. Ženy mohou a chtějí pracovat, mají ty správné požadované dovednosti. Často ale svůj potenciál nemohou v práci realizovat z důvodu nedostatečné flexibility nebo podpory,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Proto jsme se zeptali zaměstnavatelů, zda a jak podporují ženy v práci, jaké jsou jejich cíle v oblasti rovného odměňování žen a mužů nebo v oblasti zastoupení žen na manažerských a seniorních pozicích. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi na tom nejsme v České republice nejlépe.

86 % českých firem nějakým způsobem měří genderovou rovnost ve své organizaci. 46 % měří rovnost v odměňování, počty zaměstnanců s různými zkušenostmi nebo z různého prostředí na vedoucích pozicích měří 25 % firem. Počet žen v managementu firem a počet žen na pozicích, kde tradičně dominují muži zjišťuje 14 % zaměstnavatelů a počet žen na vedoucích pozicích měří pouze 13 % českých firem.

Z průzkumu zaměřeném na zkoumání preferencí žen v zaměstnání vyplývá, že jsou pro ně nejdůležitější tři faktory flexibility práce: možnost zvolit si čas začátku a konce pracovní doby (49 %), více dní dovolené (33 %) a plně flexibilní možnost pracovního místa (33 %).

Oproti tomu pouze pětina firem v ČR podporuje flexibilitu v práci, vyšší flexibilita (32 %) je v sektoru bankovnictví, financi pojišťovnictví a realit, 21 % pak v maloobchodu a velkoobchodu, a spíše ve velkých společnostech.