Vývoj nových technologií bude zrychlovat. Šéfové firem musí vymyslet, jak propojovat stroje a lidi

Digitální revoluce ve výrobě, logistice a službách raketově mění požadavky firem na profil zaměstnanců. Manažeři firem musí budovat kulturu neustálého učení se a podporovat rozvoj talentů, říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Z průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplývá, že na tuzemském pracovním trhu panuje mezi firmami optimismus. Kde se podle vás bere?

Na trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží v počínajících přesunech na trhu práce. Zatímco 33 % zaměstnavatelů bude podle našeho průzkumu nabírat nové zaměstnance, 21 % plánuje snižování jejich počtu. Nezaměstnanost bude sice ještě klesat, i když již příliš není kam. Mnoho lidí ale také bude muset měnit zaměstnavatele nebo dokonce profesi, výrazně tedy poroste význam rekvalifikací.

Zaměstnavatelé v Česku plánují nabírat další zaměstnance. V jakých oborech bude tento trend nejsilnější?

Nejoptimističtější z hlediska náborů je podle našeho průzkumu finanční sektor, i když právě ten je ukázkou business transformace v důsledku digitalizace a zásadní změny struktury zaměstnanců. Přestože tento sektor snižuje počet zaměstnanců na svých pobočkách, významně rozšiřuje své IT teamy. Velký optimismus také pozorujeme v sektoru Ubytování, stravování a cestovním ruchu, kam se ale bývalí zaměstnanci vrací zatím velmi zdráhavě, protože si v průběhu pandemie nalezli zaměstnání v jiných sektorech. Velká snaha navyšovat počty kapacit v IT sektoru zase naráží na nedostupnost kandidátů. Vysoká úroveň náborových plánů převládá i ve zpracovatelském průmyslu i přes pokračující obtíže při dodávkách surovin a komponentů.

Mají tyto náborové ambice firmy napříč celou Českou republikou?

Již od posledního čtvrtletí 2021 začal optimismus zaměstnavatelů v Praze výrazně převyšovat zbytek Čech a Moravu. V tomto post-covidovém období je to důsledek koncentrace sektoru služeb v hlavním městě. V předchozích letech byla očekávání firem napříč regiony více vyrovnaná.

Jak je na tom český pracovní trh v porovnání se světem? Kopíruje globální tendence?

Zaměstnavatelé ve 39 ze 40 sledovaných zemích po celém světě očekávají nárůst počtu zaměstnanců, avšak jejich předpovědi jsou slabší než v minulém čtvrtletí. Výjimku tvoří Řecko, kde se očekává mírný pokles. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Švédsku. Indii, Mexiku a Kolumbii. Oproti tomu nejslabší náborové prostředí vykazuje Řecko, Polsko, Japonsko, Tchaj-wan a Rumunsko. Česká republika je v úrovni optimismu vždy v poslední čtvrtině zemí, protože český trh práce je velmi rigidní a reaguje relativně mírně na ekonomické výkyvy jak směrem nahoru, tak i směrem dolů.

S ohledem na zkušenosti z posledních dvou let se do popředí nejen v Česku dostává téma automatizace a robotizace. Do jaké míry ovlivňuje náborové strategie firem?

Podle našeho průzkumu „Revoluce dovedností“ zatím firmy celosvětově předpokládají, že budou v nejbližších letech spíše zvyšovat počet zaměstnanců v souvislosti s digitalizací a robotizací, protože si od toho slibují nové příležitosti a rychlejší rozvoj. V ČR jsou firmy o něco pesimističtější, protože máme vysoký podíl montážních závodů v ekonomice a tam se předpokládá, že rutinní úkony nahradí automatizací a v přechodném období bude více lidí ztrácet práci. Jsme na počátku velkých strukturálních změn, ale do nové epochy nemáme špatnou výchozí pozici. Máme nadprůměrné vysoký podíl technicky vzdělaných lidí, velký podíl lidí pracujících ve výzkumu a vývoji ve srovnání se zbytkem Evropy. 

Jakým aktuálním výzvám zaměstnavatelé v Česku čelí?

Způsobil nedostatek kvalitních zaměstnanců, se kterým se potýkají firmy napříč všemi obory, změnu v přístupu HR oddělení k těm stávajícím?

Dá se již dnes predikovat, jak se bude český pracovní trh vyvíjet do konce letošního roku?

Na tyto a další otázky v rozhovoru v aktuálním čísle Profi HR odpovídá Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.