Rekordní náborové plány zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2022 opět silné náborové plány. 38 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 17 % předpovídá jejich snížení a 38 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +21 %.

Potřeba firem nabírat nové zaměstnance se nadále zvyšuje a hodnoty ManpowerGroup index trhu práce dosahují rekordní výše od roku 2008, kdy se průzkum začal provádět i v ČR. Náborový optimismus pozorujeme ve všech sektorech ekonomiky, nejvíce však ve finančním sektoru a realitách. Pokračující obtíže s dodavatelskými řetězci, rostoucí inflace a ceny energií se na trhu práce negativně neprojevují a nezaměstnanost klesla na úroveň roku 2018. Vzhledem k velké nejistotě v ekonomice je ale velmi nepravděpodobné, že by klesla pod 3 %.

Porovnání dle odvětví

Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v 10 z 11 odvětví, a pokles tedy pouze v jednom. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím trh práce posílil v 8 z 11 odvětví a oslabil ve třech. V meziročním srovnání jsou náborové aktivity silnější v 10 z 11 odvětví a slabší pouze v jednom.

Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 56. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v tomto odvětví hlásí nárůst náborových aktivit o 32 procentních bodů, a v meziročním srovnání posílení dokonce o 50 procentních bodů. Celý průzkum ZDE.

Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem

Každý 2. zaměstnavatel v České republice se potýká s problémy při obsazování pracovních pozic. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají velcí zaměstnavatelé (250+ zaměstnanců) – 57 % jich hlásí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, u malých firem (10-49 zaměstnanců) se s nedostatkem talentů potýká 48 % a ve středně velkých firmách (50-249 zaměstnanců) to je 47 %. Nejmenší problém s nedostatkem vhodných uchazečů (42 %) hlásí mikro firmy (do 10 zaměstnanců).

Pracovní pozice, které je nejobtížnější obsadit
Nejhůře obsaditelné profily zaměstnanců byly rozděleny do sedmi základních skupin a jsou seřazeny podle podílu firem, které uvádí problémy s obsazením těchto pozic: IT (28 %), výroba (20 %), Doprava a logistika (18 %), Prodej a marketing (16 %), Administrativní podpora (13 %), Front Office (12 %), HR (11 %).

Rostoucí význam měkkých dovedností
V době rychlých změn a velké nejistoty organizacím podle našeho průzkumu nejčastěji chybí u zaměstnanců tyto dovednosti: Kreativita a originalita (24 %), Odpovědnost, spolehlivost a disciplína (22 %), Logické myšlení a schopnost řešit problémy (20 %), Odolnost, schopnost zvládat stres a přizpůsobivost (20 %), Spolupráce a týmová práce (19 %), Kritické a analytické myšlení (18 %), Učenlivost a zvídavost (18 %), Iniciativnost (17 %), Leadership a sociální vliv (15 %).

Více o průzkumu ZDE