Koučovací výcvik pomáhá HR manažerům v jejich práci s lidmi

Dnešní doba kouče a koučky potřebuje více než kdy jindy. Aby se člověk mohl koučem stát a živit se tím, potřebuje získat relevantní znalosti. Ačkoli není třeba získat nějaké zvláštní osvědčení, výcvik koučinku pomáhá osvojit si dovednosti důležité pro další praxi.

Motivací, proč se lidi rozhodnou absolvovat koučovací výcvik, je celá řada. Od touhy změnit svou profesi, pomáhat dalším lidem v osobním rozvoji, až po snahu zlepšit se při své každodenní práci s lidmi. Pravdou totiž je, že specializované výcviky jsou vhodné jak pro budoucí kouče, tak pro ty, kdo pracují v přímém kontaktu s lidmi.

Praxe vs teorie

Dobrým koučem se člověk nerodí, ale na základě své osobní historie a postupného získávání dovedností z mnoha oborů a sfér lidské činnosti a životních zkušeností se jím stává. Chcete-li se koučinku věnovat jako své profesi, doporučuji vám v první řadě vybrat si takový startovací kurz či výcvik, který vás skutečně naučí koučovat – a to formou reálného tréninku. Pravdou totiž je, že během online kurzu či studia pouhé teorie se nikdo správně koučovat nenaučí. Klíčová je v tomto ohledu praxe a neustálé získávání zkušeností, a právě na to se při výcvicích, které vedu, soustředím.

Moje kurzy však nejsou určeny jen budoucím profesionálním koučům, druhou nejpočetnější skupinou, která se jich účastní, jsou HR pracovníci. Výcvik je učí, jak se ptát a vést druhé, aby je to skutečně rozvíjelo. Právě správné vedení koučovacích rozhovorů je tím, co je v tomto ohledu klíčové.

7 základních pravidel koučovacích rozhovorů

  • Důvěrné a bezpečné prostředí – Aby se vaši klienti cítili dobře,vytvořte pro ně důvěrné a zároveň bezpečné prostředí. Myslete na to, že koučovaní zpravidla nestojí o to, aby je někdo viděl, nebo je dokonce poslouchal. Zároveň ctěte profesionalitu a mlčenlivost z vaší strany jako absolutní základ vaší práce.
  • Pozorné a aktivní naslouchání –Při koučovacích rozhovorech by z vaší strany měla být uplatňována základní komunikační dovednost, kterou je aktivní naslouchání. S koučovanými buďte v komunikačním napojení, přítomní a soustřeďte se plně na daný okamžik. Nezapomínejte zejména na neverbální část komunikace, která by měla být směrem ke koučovaným vstřícná.
  • Nepodsouvejte vlastní názor –Ti, kteří absolvovali koučovací výcviky, se obvykle shodují v jednom. A to, že tím nejtěžším, co se museli naučit, bylo nevkládat do koučovacích rozhovorů vlastní názor a hodnocení. V takovém případě totiž může koučovací rozhovor velmi jednoduše uváznout v mrtvém bodě, může poškodit koučované a upevnit je v roli obětí.
  • Klaďte otevřené otázky –Otevřené otázky jsou takové, na které nelze odpovědět jen ano nebo ne. Jedná se o takový typ otázek, které člověka otevírají k dalšímu přemýšlení a rozhovoru. Otázky uzavřené naopak kreativitu myšlení a sdílnost uzavírají.
  • Dávejte pozor na strukturu –Koučovací rozhovory mají určitou strukturu. Začátečníci v této oblasti se obvykle shodují v tom, že se jim zdá zbytečně složitá a kostrbatá. Pravdou ovšem zůstává, že jasně daná struktura má svůj důvod. Koučovací rozhovor není rozhovor dvou kamarádek u kávy. Těžištěm koučovacích rozhovorů je vždy velmi detailní a přesný rozbor toho, co je cílem koučovaných.
  • Věnujte se rekapitulaci – Aby se koučovaní v celé situaci lépe vyznali, věnujte čas pravidelné rekapitulaci. Průběžně shrňte, co všechno vám řekli a zeptejte se jich, zda to chápete správně. Zároveň je podněcujte k tomu, zda k tomu chtějí ještě něco dodat a podobně.
  • Vytvářejte zápisky a kresby – Mnoho lidí potřebuje k lepší orientaci v situaci vidět její vizuální stopu. Proto si vezměte na pomoc tužku a papír. Vytvářejte bodové zápisky nebo třeba ilustrační náčrty. Vyzvěte koučované, ať se na chvíli postaví, protáhnou se, a poté se podívají na místo, kde před chvílí seděli. Řekněte jim, že jsou nyní v pozici pozorovatelů, kteří sledují film. Co vidí? A co by tam chtěli vidět?

Ať už se rozhodnete stát se profesionálním koučem, nebo si „jen“ osvojit techniky, které vám pomohou lépe porozumět svým kolegům a pomoci jim v jejich dalším rozvoji, aby mohli naplno využívat svůj potenciál, je pro vás koučovací výcvik tou správnou cestou. Vždy je ale potřeba najít opravdu kvalitní kurzy, které vás připraví na budoucí praxi.  

Autorkou článku je Markéta Hamrlová, která má s osobním a firemním koučinkem více jak 12letou praxi, přes 20 let praxe má také jako lektorka. Dnes mimo jiné pořádá vlastní kurzy a výcviky koučinku.