Otevřená firemní kultura jako jeden z pilířů loajality a spokojenosti zaměstnanců

Téma firemní kultury je v posledních několika letech považováno za jedno z nejzásadnějších u každého zaměstnavatele a má veliký vliv na většinu aspektů ať už mezinárodních či lokálních společností.

Kultura prostředí, atmosféra a hodnoty – to je to, co v dnešní době ovlivňuje rozhodování schopných a talentovaných lidí, zda ve firmě zůstanou, respektive zda do firmy jakožto noví uchazeči nastoupí.

Firemní kulturu tvoří lidé

Pokud jsou zaměstnanci spokojení, je zcela zřejmé, že odvádějí lepší práci. Jsou produktivnější, efektivnější a rychlejší. Proč? Protože chtějí, nikoli proto, že musí. Místo výkonu práce by mělo být spojeno s pozitivními pocity. Přátelská atmosféra, příjemné prostředí, nápomocní kolegové, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu, a transparentní management – to jsou čtyři zásadní atributy, které firemní kulturu tvoří, nejsou však na každém pracovišti automatické.

Práce samozřejmě mnohdy náročná je, a každý den nemusí být růžový, nicméně právě kultura by měla přispívat k eliminaci stresových faktorů. Dlouhodobé průzkumy ukazují, že právě špatná atmosféra na pracovišti je jedním z hlavních kritérií nespokojenosti zaměstnanců a vede k vysoké fluktuaci.

Vyberte ty správné kolegy

Ne vždy je však jednoduché vybrat ty správné lidi, kteří budou ctít kulturu dané společnosti. Velice často se setkáváme s tím, že určitou pracovní pozici je nutné obsadit co nejdříve. Výběr probíhá pod tlakem, a proto se na dané pozice dostanou osoby, které ve finále stejně ze společnosti dříve nebo později odejdou. V neposlední řadě mohou také negativně ovlivnit atmosféru v celém týmu. Je důležité věnovat výběrovým řízením čas a opravdu se zaměřit na skutečnou motivaci a hodnoty daného kandidáta.

Ptejte se na zpětnou vazbu, motivujte

Pravidelná zpětná vazba je důležitá vždy, ale záleží na tom, jak se s ní následně pracuje a zda dojde i k následným činům nebo zůstane pouze u slov a slibů. To samozřejmě značně ovlivňuje spokojenost a celkovou důvěru. Zpětnou vazbu je nutné dávat, ale zároveň ji i aktivně přijímat. Nebojte se dát členům svých týmů prostor se vyjádřit, byť třeba jen neformálně u kávy či čaje v kuchyňce.

Snažte se zaměstnance pravidelně motivovat, naslouchat jejich nápadům a občas, třeba jen slovně, ocenit. Ocenění nemusí být pouze finanční, a především dbejte na to, že každý člověk je jedinečný. Někdo potřebuje zpětnou vazbu na každodenní bázi, někdo se spokojí s měsíčním nebo ročním hodnocením. To by však mělo splňovat jistá formální kritéria – jako jeden z nejčastějších nástrojů využívají společnosti formu 360° zpětné vazby.

Nemluvte, konejte

Mnoho společností má své vize a hodnoty písemně formulované. Nicméně obojí postrádá význam ve chvíli, kdy se o nich pouze hovoří, ale v podstatě je nikdo nectí a neřídí se jimi. Zlaté pravidlo zní: Chování, jednání a transparentnost vedení společnosti se odráží v chování a jednání všech dalších členů týmu. Jednoduchý příklad: pokud je vyžadovaný nějaký „dress code“ (nechodit do kanceláře v běžeckých botách a mikinách), je zcela nevhodné, aby kdokoli z vedení společnosti přišel na týmový meeting právě v tomto „outfitu“.

Neslibujte, co nemůžete splnit, ale do zaměstnanců se snažte investovat a motivovat je. Nejen finančně, ale i lidsky.   

Podporujte nápady a inovace. Buďte jim otevření.

Žádný nový konstruktivní nápad není špatný, alespoň tak se k tomu snažte přistupovat. To, co se na první pohled může zdát jako zcela nesmyslné a nerealizovatelné, se v dlouhodobém horizontu může ukázat jako geniální myšlenka. Buďte jim otevření, zároveň však realističtí. Snažte se dát kolegům pocit, že za svými nadřízenými mohou přijít s jakýmkoli podnětem.

Celkově vzato, udělejte svou firmu místem, kde je radost pracovat. Místem, kam si člověk nechodí jen pro výplatu, a každé ráno se do něj bude rád vracet. Pocit sounáležitosti, identifikace a angažovanosti totiž rozhoduje. Buď, a nebo.

Autorkou článku je Petra Hořejší, HR Manager ASB Group