TV Nova vstupuje do roku 2023 s novým generálním ředitelem

Vedení CME a TV Nova oznámily významné změny v organizační struktuře obou společností. Tyto změny mají ještě více podpořit nejen rychlý růst celé skupiny, ale také její digitální transformaci. Novým generálním ředitelem TV Nova je od 1. ledna Daniel Grunt, jenž se zaměří na další upevnění pozice TV Nova jako lídra na trhu, jejího inovativního přístupu k programování a digitální transformaci s důrazem na pokračování růstu Voyo. Daniel prozatím zůstane i vedoucím digitálu v rámci CME, dokud nebude jmenován jeho nástupce.

Od stejného data se Dušan Švalek stává zástupcem CEO v CME a bude svoje vedoucí kompetence rozvíjet napříč těmito trhy CME: Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko a Bulharsko. Vedení CME posílí současní generální ředitelé TV Nova Klára Brachtlová a Jan Vlček. Klára Brachtlová se stane CME Chief External Affairs a Jan Vlček CME Group Revenue Officer, oba budou reportovat přímo Dušanu Švalekovi.

Klára Brachtlová zastřeší aktivity spojené se strategickými partnerstvími a rozvoj vztahů v rámci odvětví a společně s Dušanem Švalekem dohlédne na provozní agendu CME. Jan Vlček bude i nadále podporovat obchodní růst TV Nova a pracovat na strategických iniciativách jako targetable advertising, která bude postupně realizována na všech trzích CME