Koučování v oblasti managementu

Vše se dynamický mění. Změna je jediná jistota, kterou máme. A proto je potřeba pořád umět na požadované změny reagovat a nezbláznit se z nich. Schopnost neustálého učení se a zlepšování osobních kvalit patří k manažerovi jako šálek k podšálku.

Učící se manažer

V praxi potkáváme různé typy manažerů od toxických, úspěšných, laskavých, racionálních až po intuitivní. Je vhodné být zralým manažerem s přesahem, který umí propojovat racionální i intuitivní metody. Tudíž je velmi žádoucí získávat nové znalosti, třeba i koučovací.

Jak moc věříte, že leader/manažer neboli vedoucí může být „koučem“ na svém pracovišti?

Podle mě, má příliš mnoho úkolů na to, aby našel čas a mohl být empatickým a naslouchajícím koučem přímo v pracovním procesu.

Co ovšem může, když ovládá koučovací umění?

 • využívat koučovací dovednosti jako součást vedení lidí;
 • vědět, že koučink je funkční nástroj a nabídnut svým zaměstnancům koučink s profesionálním koučem;
 • lépe rozumět svému týmu.

Každý manažer má možnost volby

 • Jít s dobou a učit se nové dovednosti, i když s přibývajícím věkem trošku pomaleji. Na druhou stranu v tomto případě již doma nejsou malé děti vyžadující neustálou pozornost. A tak je času na učení dost.
 • Je možné opakovat okoukané vzorce a říkat: „Tohle se již učit nebudu. V klidu si ještě počkám nějaký ten rok do důchodu a kašlu na to. Před 20 lety jsme to dělali takto a bylo to dobré.“

Obecně je doporučující ustavičně rozšiřovat své kompetence. Možným nástrojem na zlepšení pracovní pohody a zralosti manažera jsou i koučovací dovednosti. Já jsem začínala jako manažerka  v devadesátkách. Nejdůležitější bylo mít požadované výsledky. Určitou chloubou úspěšnosti bylo i mnoho odpracovaných hodin a žádný čas na odpočinek. Tato filozofie, nikdy nespícího manažera,  je naštěstí překonána.

Co vše manažer dokáže lépe zvládnout, když získá koučovací dovednosti?

 • rozvíjet důvěryhodnost;
 • schopnost nadefinovat vize a cíle organizace i jednotlivce;
 • prezentovat firemní hodnoty;
 • rozpoznat potenciál a silné stránky zaměstnanců;
 • podporovat rozvoj silných stránek
 • využívat komunikační mistrovství;
 • pečovat o interpersonální vztahy;
 • schopnost vést smysluplné rozhovory;
 • měnit myšlenkové vzorce;
 • mít konstruktivní postoj k chybám  a nastavit proces znalostního managementu tzv. lessons learned;
 • motivovat lidi;
 • schopnost zpracování stresu;
 • porozumět emoční inteligenci a kultivovat prožívaní emocí v pracovním prostředí;
 • formulovat zpětnou vazbu a využívat ji;
 • řešit vztahové konflikty;
 • zvládat krizové situace a vést náročné rozhovory;
 • být vzorem profesionalisty a lidskosti;
 • a mít celé portfolio technik pro vlastní psychohygienu.

Kolik máte chuti umět vše zmíněné aplikovat ve své každodenní praxi?  

A to vše s hravostí, zvídavostí, sdílením a nasloucháním. 

Co to znamená ve zkratce?

Manažer, obohacený o koučovací dovednosti, má zdravou sebedůvěru, umí stanovit cíl a strategii jak ho naplnit. Vše to umí vykomunikovat, sladit výkonnost  a spokojenost zaměstnanců. Kromě běžného provozu zvládá řešit i krizové scénáře a vytváří žádoucí atmosféru pro spokojený tým a spolupráci.

Naskočte do kurzu již v lednu 2023

Kouč pro management – 5 měsíců, 5 soustředění, 120 hodin prezenční výuky.

Získáte koučovací metodiku. PŘESAH.
Získáte funkční techniky pro rozvoj týmové dynamiky.  SPOLUPRÁCE.
Absolvujete semestrální vzdělávání v kruhu max. 6 lidí. KVALITA.
Získáte podporu 3 kouček. PODPORA.
Maximální podpora v průběhu kurzu i poté. PŘESAH.
Tvoříme komunitu. MY SPOLU. Akreditace MŠMT samozřejmostí. CERTIFIKÁT.