Generálním ředitelem RSBC bude nově Milan Šlapák

Novým generálním ředitelem české investiční skupiny RSBC se stal Milan Šlapák, manažer s více než 25 lety mezinárodních zkušeností v oblasti řízení výroby, logistiky či obchodu napříč odvětvími. Jeho hlavním cílem bude vytvořit ze skupiny s dlouhodobou tradicí prosperující evropskou společnost, jejíž aktivity přesáhnou hranice České republiky.

„Mé rozhodnutí vstoupit do RSBC velmi ovlivnilo osobní setkání s panem Robertem Schönfeldem. Zaujala mne nejen rodinná podnikatelská historie, ale především jeho vizionářský přístup k investicím a osobní hodnoty, se kterými přistupuje k byznysu. Rod Schönfeldů již po generace staví na principu vytváření dlouhodobé a udržitelné hodnoty a v tomto duchu se nesou i veškeré obchodní aktivity. RSBC je jediná investiční skupina, která může stavět na neuvěřitelném 700 lety výsledků prověřeném know-how,“ říká Milan Šlapák.

Z pozice generálního ředitele chce Šlapák navázat na vizi Roberta Schönfelda a pokračovat v naplňování dlouhodobé růstové strategie skupiny, která spravuje diverzifikované portfolio aktiv v hodnotě téměř 8 miliard korun v peněžních investicích, komerčních i rezidenčních nemovitostech a firmách. Součástí vize je mimo jiné plánovaná expanze na zahraniční trhy, například do Velké Británie. To vyžaduje adaptaci řídících procesů a interního nastavení skupiny tak, aby usnadňovaly jednotlivým divizím jejich mezinárodní působení. „RSBC má na českém trhu i v zahraničí velmi dobrou reputaci spolehlivého a stabilního partnera pro investování. A právě tato kredibilita je velkou devizou, kterou budeme dále posilovat a budovat ji i v dalších zemích, do nichž vstoupíme,“ dodává Milan Šlapák.

„V průběhu let jsme z RSBC vybudovali stabilní společnost, které se úspěšně daří naplňovat vizi, s níž jsem rodinné podnikání převzal. Jsem přesvědčen, že skupina má obrovský potenciál pro další udržitelný růst v Čechách i za hranicemi, a nesmírně mne těší, že nám s ním bude pomáhat právě Milan Šlapák. Jeho přístup k vedení lidí a mnohaleté mezinárodní zkušenosti budou pro další rozvoj skupiny velkým přínosem,“ říká Robert Schönfeld, který investiční skupinu RSBC v roce 1998 založil a téměř 25 let ji i osobně řídil. Nyní se v rámci společnosti bude věnovat především strategickému směřování a četným filantropickým aktivitám.

Do investiční skupiny RSBC přináší Šlapák více než 20 let komplexních zkušeností z manažerských pozic v nadnárodní konglomeraci General Electrics (GE), kde začal pracovat ještě během studií na ČVUT v Praze. Ihned po dokončení vysoké školy se v rámci GE přesunul do Spojených států amerických, kde se věnoval projektům z oblasti digitalizace a optimalizace výroby. Na to navázal i po svém návratu do České republiky. Během téměř čtvrt století v GE vedl Milan Šlapák týmy z různých odvětví a nasbíral řadu dalších zahraničních zkušeností, například ve Francii, Itálii nebo Číně. Posledních 14 let působil v české pobočce předního světového výrobce leteckých motorů a systémů GE Aviation. Od roku 2019 zde byl ředitelem.

Je absolventem inženýrského a doktorského studia pražského Českého vysokého učení technického, působil také jako viceprezident Svazu českého leteckého průmyslu a nyní zastává roli prezidenta Americké obchodní komory v České republice. Dlouhodobě je aktivní i v akademické sféře. Jako lektor studijního programu MBA na Anglo-American University a Chapman University předává Milan Šlapák své cenné mnohaleté zkušenosti další generaci manažerů.