Simona Myslikovjanová: Firmy často nepracují s talenty jedinců

Talent Management je neustálý proces, který zahrnuje přilákání a udržení vysoce kvalitních zaměstnanců, rozvoj jejich dovedností a neustálou motivaci ke zlepšování jejich výkonu, říká Talent a Interim Managerka Simona Myslikovjanová, která je v práci ocenění Profi HR Awards 2023 nominovaná v kategorii Talent Manager roku.

Jak dlouho se Talent Managementu věnujete a co Vás osobně na této profesi nejvíce baví?

V oblasti služeb působím více jak 20let. Má práce je taková kreativní a barevná. Všechny zmíněné profese mě baví a naplňují a nedokážu si představit, že bych některou z nich nemohla vykonávat. Pomáhat ostatním a být přínosem je pro mě smysl mé práce. Na mé práci mě baví, že mohu pomoci druhým s jejich krůčky, kroky a pokroky. Sledovat jejich výsledky a následné úspěchy. A těšit se z nich.

Je pro mě velmi důležité a stěžejní mluvit s jednotlivými pracovníky, protože potřebuji získat informace i od nich, vědět, jaká je jejich vize a kam míří. Vnímat je, naslouchat jim, porozumět, poznat a zapojit se do jejich pracovních procesů. Sama si pak vytvořím nezkreslený názor a detailní plán, co vše je potřeba udělat. Ale vždy musí mít zpětnou vazbu, je to o spolupráci, ne o tom, že jim budu dávat několik hodin nějaké školení, zaklapnu notebook a půjdu domů. Tak to nefunguje. A to by mě ani nebavilo. Mezi mnou a týmem musí být vybudovaný důvěrný vztah, kdy zároveň potřebuji slyšet i striktní ne.

S čím vším umí Talent Manager ve firmě pomoci? Jaká je Vaše role?

Ve většině případů se po dohodě s vedením stávám Executive Interim Director či právě Executive Director of Human Resources, kde se věnuji mé oblíbené psychologii, komunikaci, a především Talent Managementu a Growth Mindset, a na pracovištích tak vytvářím zdravou a silnou firemní kulturu.

Má profese External Executive Director of HR ukazuje správné a efektivní cesty, tvoří synergii mezi týmy, odděleními, předává speciální znalosti a zkušenosti, nastavuje efektivní procesy – vždy po dohodě s vedením. V neposlední řadě pracuje systematicky s lidmi, kde se odborník zaobírá každým jedincem tak, aby se společnými silami docílilo kýženého výsledku. Odhalí talenty daného týmu a natrénuje se praktické používání těchto vrozených schopností v každodenním režimu.

Mým cílem je propojení oblastí working capital management a human capital management v jeden celek. Aby procesy fungovaly dobře, musíte mít správné zdroje pro implementaci těchto procesů. Tedy strategii, čísla, hospodaření, drill down a na druhé straně v human capital oblasti to je HR, práce s talenty, kde objevujeme skrytý potenciál, nastavuji kompletně a uceleně procesy, a to jak obchodní, podpůrné, HR a realizační včetně controllingu a evaluací.

Umí z Vašeho pohledu firmy v dnešní době pracovat se svými talenty?

Dost často nepracují s talenty jedinců. Přičemž každý má talent. Neexistuje člověk, který by vůbec neměl talent a nebyl by k ničemu vhodný. Každý je nositelem konkrétních talentů a schopností. Některé vlastnosti jsou již vrozené, jiné získáváme ve velmi mladém věku.

Uvedu Vám příklad. Vedla jsem velký roční tréninkový plán pro jednu nemocnici, kde jsem se všemi zaměstnanci v rámci našich meetingů hovořila a poznávala je. Jedna slečna se mi zmínila, že práce na recepci ji baví, nicméně je vystresovaná z pracovního dne, i ze vztahů na pracovišti. Popisovala mi, co zažívá, jak se cítí a co ji užírá. Vytvořily jsme si důvěryhodný vztah, tak jako s každým dalším jedincem. Tím, že jsem vedla celý trénink na všech odděleních včetně managementu, věděla jsem, že se uvolnilo místo na pozici dokumentaristky na oddělení. Ověřila jsem si znalosti a dovednosti této recepční a byla jsem přesvědčena, že jako zdravotní sestra s praxí se na toto místo hodí. Zmínila jsem se paní ředitelce o situaci, kterou jsem objevila, a místo bylo slečně nabídnuto. Zpočátku si nebyla jistá, zda nabídku přijme. Potřebovala totiž nejprve porozumět sama sobě. Získala čas na ztotožnění se s novou pozicí, které se ujala bravurně, pracovala velmi důsledně, poznala sama sebe. Šla do neznáma a nemohla důvěřovat něčemu, co sama neznala. Její sebedůvěra se posílila a ona se stala šťastnou a spokojenou. Objevila své silné stránky, talenty a svou autentičnost.

Kdo jsou Vaši klienti a s jakými „výzvami“ se na Vás obrací?

Nejčastěji jsou to klienti z oblasti business sféry, korporátní klientely, zdravotnictví či hotelnictví. Obrací se na mě také i menší rodinné firmy či výrobní. Naposledy jsem v rámci již probíhajícího tréninkového plánu dostala od vedení firmy zadání: „Najděte lidskost“… u našeho klíčového pracovníka, který je velmi precizní, po odborné stránce na velmi vysoké úrovni, nicméně…

Tomuto pracovníkovi se budu věnovat na míru v rámci one-to-one coachingu, abychom u něj probudili kouzlo empatie, porozumění, týmovosti a odbourali tak stres, tlak, nervozitu a chyby. Budeme pracovat s jeho talenty.

Co podle Vás člověku často brání naplnění vlastních cílů a ambicí?

Závažnou překážkou na cestě k blahobytu je nedostatek energie. Nízká energetická úroveň nám znemožňuje dosahovat svých cílů a poradit si s náročnými okolnostmi. Energii si člověk uchovává ve stavu absolutního klidu a maximálního soustředění. Když si dokážeme udržet stálou vědomost mysli, dokážeme také ovládat své reakce a naučíme se efektivněji svou energii využívat. Silná energie je zárukou zdraví a harmonického života. Když se informace, která vstupuje do vědomí, shoduje s cíli, psychická energie může proudit bez námahy. Ukázněte svou pozornost, odmítněte neproduktivní myšlenky nebo aktivity a vyzařujte čirou energii.

Co je podle Vás základem pro práci s talenty? Proč by na některé aktivity v tomto směru měly firmy využít zkušeného odborníka?

Talent Management je neustálý proces, který zahrnuje přilákání a udržení vysoce kvalitních zaměstnanců, rozvoj jejich dovedností a neustálou motivaci ke zlepšování jejich výkonu. Pracovní týmy bychom mohli přirovnat k hudebnímu orchestru, kde je zapotřebí instituce dirigenta. Ten má za úkol vytvářit inspirativní prostředí, kde se zaměstnanci nebudou bát sdílet své myšlenky, náměty, podněty a nápady, a kde jim jejich práce bude dávat smysl.

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

se specializuje na Interim&Talent Management, kde již pomohla stovkám firem z potíží. Krom toho, že řídí svou firmu SiMyCo s.r.o., působí velmi aktivně ještě v dalších profesích: na jedné straně jako External Executive Director of Human Resources, jindy jako External Interim Director nebo jako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist.


Cílem Profi HR Awards je ocenit práci HR manažerů a jejich týmů, jejichž práce v posledních letech výrazně nabyla na významu. Zároveň pak chceme vyzdvihnout inovativní projekty, které na poli HR vznikají a pomáhají firmám při náboru i péči o zaměstnance.

Do soutěže mohou své osobnosti i projekty nominovat samy firmy, a to do 7. dubna 2023, poté odborná porota vybere vítěze výše uvedených osmi kategorií. Slavnostní vyhlášení pak proběhne 20. dubna 2023 v prostorách Václavák 22.

Máte projekt, který by si zasloužil ocenit? Dejte nám o něm vědět!