Klub zemědělských manažerek povede Monika Nebeská

Již více než 30 žen se přihlásilo do Klubu zemědělských manažerek, který v polovině ledna založil Zemědělský svaz ČR. První předsedkyní Klubu se 14. března 2023 stala Monika Nebeská, která přes 20 let vede Zemědělské družstvo Všestary. Klub zemědělských manažerek chce podpořit sdílení zkušeností, vzdělávání, profesní a osobnostní rozvoj, posílit komunikaci se zemědělskými školami, a kromě jiného i reprezentovat české zemědělství na zahraničních konferencích a při spolupráci s obdobnými platformami na evropské úrovni.

„Přestože se může zdát, že zemědělství je doménou mužů, při bližším pohledu zjistíme, že to rozhodně tak není. Ženy pracují jako ekonomky, zootechničky, agronomky a nechybí mezi nimi ani předsedkyně představenstva, které firmy řídí. Mnoho žen se pohybuje napříč celou vertikálou managementu zemědělství. A přestože v Evropě existují různé platformy pro kooperaci žen v zemědělství, v ČR jsme něco podobného postrádali. V Zemědělském svazu jsme se proto rozhodli to změnit, a založil jsme Klub zemědělských manažerek, který má umožnit ženám v zemědělství se napřímo propojit,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Předsedkyní Klubu zemědělských manažerek při Zemědělském svazu ČR se stala Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary. „Věřím, že se nám podaří posílit roli žen v zemědělství, především díky sdílení zkušeností a inspirace. Ráda bych také motivovala a pomáhala ženám v zemědělství k dalšímu rozvoji a vzdělávání. My zemědělci, ať muži nebo ženy, musíme také aktivněji nabízet naše odborné názory a zkušenosti, zejména proto, že řadu zásadních rozhodnutí dělají politici a úředníci, bez konzultací s odborníky,“ uvádí Monika Nebeská, která Zemědělské družstvo Všestary vede již 20 let. Monika Nebeská se v únoru letošního roku stala také předsedkyní Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM). V roce 2021 byla časopisem Forbes zařazena mezi 150 nejvlivnějších žen Česka.

Klub zemědělských manažerek při Zemědělském svazu ČR bude podporovat sdílení zkušeností, vzdělávání, profesní a osobnostní rozvoj svých členek, posílit komunikaci se zemědělskými školami, a kromě jiného i reprezentovat české zemědělství na zahraničních konferencích a při spolupráci s obdobnými platformami na evropské úrovni. Mezi členkami Klubu zazněla i témata týkající se také aplikace evropských předpisů, jako například směrnice upravující rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, genderové otázky v souvislosti se výkonem povolání a mnoho dalšího.