Firemní kultura: Proč je důležité o ni pečovat?

Firemní kultura je významnou součástí každé společnosti. Definujeme ji jako soubor toho, jak firma působí uvnitř i navenek, jaké má hodnoty, čemu lidé ve firmě věří a jak pracují. Velkou roli v nastavení firemní kultury má šéf. Zejména vedení velkých firem chápe její důležitost a pečuje o ni. Malé firmy ji ale podceňují a zaměňují ji za kamarádství.

Firemní kultura obvykle vychází z filozofie firmy, z jejího poslání, vize a hodnot.“Firemní kultura je prostředí, energie, emoce. A tak jako každé auto je rychlejší a výkonnější, když má v motoru víc válců a energie, stejně tak je výkonnější firma. Základem je souznění a porozumění členů týmu v tom, co společně dělají a kam směřují. Ať už je to dlouhodobá vize a priority, ale i pravidla, etické hodnoty, výsledky nebo systém komunikace napříč firmou. Pokud zaměstnanci ví, jaké má jejich firma poslání, chovají se podle toho,“ říká Irena Vrbová, zakladatelka společnosti Porto, která se zabývá vzděláváním a rozvojem majitelů a manažerů menších a středních firem.

Velkou roli hraje nejen v nastavování firemní kultury šéf. A to zejména svým chováním v různých situacích a stylem jednání s lidmi. Musí si také uvědomovat, na koho zrovna mluví. Jinak bude situaci vysvětlovat pracovníkovi v kanceláři a jinak kolegovi na dílně. Někde zvolí jiná slova, jiné příměry nebo důslednost. Díky společné komunikaci se jim ale podaří vytvořit funkční systém. Úspěch se odvíjí od výběru lidí, práci na porozumění, sdílení i dodržování pravidel. Pokud zavedeme pravidla, měla by se důsledně dodržovat, ne dělat výjimky či kompromisy a tím společnou realitu bořit.

Dobrá firemní kultura zvládne i krizi

Hodnoty jsou jádrem firemní kultury. Odrážejí se v pracovní morálce, loajalitě lidí k firmě a jejich ochotě pro firmu pracovat. Pokud je firemní kultura opravdu dobrá, zaměřená na chod a vize firmy, ve které lidé táhnout za společný provaz, lze zvládnout i složitá období či krize. V takovém prostředí jsou zaměstnanci ochotni udělat mnoho pro to, aby firma nepadla, a podrží ji v těžkých časech. „Rozdíl obvykle vidíme mezi velkými firmami a těmi menšími. Když si zaměstnanci vybírají firmu, kde budou pracovat, u velkých firem nejsou obvykle přitahováni firemní kulturou, hrdostí na firmu, ale spíše vyšším finančním ohodnocením a benefity. Malé firmy mají zase až příliš často téměř rodinné vztahy a firemní kulturu zaměňují za kamarádství,” upřesňuje Irena Vrbová. Kamarádství má podle ní jiné výsledky než pracovní vztah založený na vizi, která tým pohltila. Kamarádství řeší jiná témata a to se nejvíc projevuje právě v krizi nebo možných nedorozuměních.

Jak na firemní kulturu?

  • získávejte zpětnou vazbu od zaměstnanců
  • budujte důvěru vůči zaměstnancům skrze svoji etickou pevnost
  • ukažte jednou ročně zaměstnancům vizi, jak ji plníte a jak přispěli oni
  • podporujte rituály a společná setkávání zaměstnanců
  • dovolte zaměstnancům přizpůsobit si svůj pracovní prostor
  • propojujte jejich výsledky s jejich ohodnocení