Jak vytěžit personální potenciál vaší firmy? Nenechte si utéct ženy! 

Víte o tom, že aktuálně chybí na trhu práce kolem 280 tisíc kvalifikovaných lidí? Nejedná se přitom pouze o IT pozice. Ty zastupují jen 10–11 % chybějící pracovní síly. Zbytek dennodenně hledáte i vy. 

Ve skutečnosti kvalifikovaná pracovní síla na trhu práce nechybí. Aktuálně je totiž v České republice zhruba 450 tisíc žen na mateřské a rodičovské dovolené. Přes 80 % z nich říká, že se chce zapojit do práce nejpozději rok od narození dítěte. Ale nepracují jen proto, že pečují o dítě. Nevyhovuje jim situace na trhu práce. Na jedné straně jim chybí flexibilní úvazky, zvláště home office či flexibilní pracovní doba. Na druhé straně jim chybí finance a také radost z pracovních výsledků a jejich ohodnocení, které je okamžitě vidět – což při péči o dítě není.

V celé Evropě je aktuálním problémem stárnutí obyvatelstva. Stále více lidí odchází do důchodu. Nedostatek prostředků na financování důchodů řeší nejeden evropský stát. Proto se většina zemí svojí politikou snaží přilákat do práce více osob, aby bylo více peněz na důchody.

Z toho důvodu je tak překvapivé, že matky stále patří mezi vyloučenou skupinu z trhu práce, přičemž jejich zájem o práci dokazuje nejeden průzkum. A také skutečnost, že právě teď pracuje v Česku nejvíce žen v novodobé historii. Míra zaměstnanosti žen vůbec poprvé překročila hranici 70 procent. Což je podle expertů způsobeno inflací i touhou po seberealizaci, kterou můžete ve své firmě využít. Je tu jedno velké ALE. Ženy, matky, se také potřebují starat o děti a rodinu.

Foto-5

Co s tím? Řešením může být flexibilita práce. Co si představit pod flexibilitou práce? Připomeňme si jednu z definic flexibility práce, která vystihuje základní myšlenku:

„Situace, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům určitou nebo úplnou volnost při výběru času, místa a způsobu práce, aby pomohl sladit cíle organizace s cíli jednotlivce.”

Na této definici vidíte, že flexibilita práce není „dárkem” a výhodou jen pro zaměstnance, ale také pro samotné firmy a pro vás jako personalisty. 

Poskytování volnosti předpokládá důvěru v zaměstnance, že budou pracovat tak, jak chcete a potřebujete. To také znamená zaměření se na přesné a efektivní plnění úkolů:

 • proces přizpůsobení ke změnám na pracovišti
 • styl vedení zaměstnanců
 • forma úvazku a způsob práce

Formy flexibility práce:

 • Práce na dálku, tz. home office – zaměstnanec nemusí docházet do kanceláře a práci vykonává z domova.
 • Pružné rozvržení pracovní doby – zaměstnavatel určí přesný čas, kdy musí být zaměstnanec k dispozici, např. od 10 do 14 hodin. Začátek i konec pracovní doby potom závisí na potřebách zaměstnance. 
 • Flexibilní pracovní doba – zaměstnanec nemá pevně daný začátek a konec pracovního dne. Svoji práci může vykonávat podle svých potřeb, pokud plní dané závazky. 
 • Částečný úvazek – obnáší méně odpracovaných hodin týdně než při plném pracovním úvazků. Buď zaměstnanec pracuje méně dní v týdnu, nebo méně hodin denně. 
 • Sdílené místo – na jedné pracovní pozici se může střídat dva a více zaměstnanců.
 • Stlačený pracovní týden – pokud si zaměstnanec napracuje hodiny, může si vzít den volna. Například po dobu čtyř dnů pracuje každý den 10 hodin, znamená to, že si může vzít den volna navíc.
 • Rozšířené volno – pokud zaměstnanec plní pracovní cíle a dodržuje termíny, může si vzít tolik dní volna, kolik chce.

Benefity flexibility práce:

 • Zvyšuje morálku na pracovišti – flexibilita práce může u zaměstnanců zvyšovat úroveň štěstí. Zaměstnanci jsou šťastnější, a proto lépe interagují s ostatními kolegy z firmy.
 • Motivuje zaměstnance – zaměstnanci jsou vděční za možnost pracovat flexibilně, a proto se více angažují v chodu firmy, a jsou tedy pro firmu větším přínosem.
 • Spokojenější zákazníci – pokud je zaměstnanec spokojený ve své práci, lépe komunikuje se zákazníky. V praxi to znamená, že pokud zaměstnanec pracuje z domova, může poskytovat lepší služby zákazníkům, jelikož je pro něj prostředí, ve kterém se nachází, příjemnější a nemusí nikam dojíždět. 
 • Podporuje loajalitu zaměstnanců – zaměstnanec, který je rád ve svém zaměstnání, nebude chtít své místo jen tak opustit.
 • Přitahuje špičkové talenty – pokud zaměstnavatel nabízí různé variace flexibility práce, láká tím do své firmy nové talenty. Flexibilita práce ukazuje, že zaměstnavateli záleží na jejich týmu.  
 • Zvyšuje konkurenceschopnost a efektivitu – lákání nových talentů  a špičkových zaměstnanců na flexibilitu práce zvyšuje konkurenceschopnost firmy.
Foto-8

Podle Andrey Bohačíkové, CEO Marter, flexibilní práci nejvíce brání stereotypy v hlavách liniových nadřízených. „Právě s tím je třeba pracovat. Oni si totiž dost často neumí představit, že pracují s tzv. hybridními týmy. Týmy, kdy část zaměstnanců máte fyzicky v kanceláři a jiné ne, část pracuje online neboli na dálku a část třeba dochází jen někdy. To také v Marter děláme. Navíc nabízíme i podobné úvazky přes náš pracovní portál,” popisuje své zkušenosti Bohačíková.

Jednou z hlavních kapitol flexibilních úvazků jsou také úvazky s možností práce z domova, která minulý rok činila 27 % v Česku. Přičemž v roce 2021 tato nabídka tzv. home office činila 40 %. Můžeme zde sledovat trend poklesu nabídky ze strany firem. „Přitom Češi už neberou home office za nějaký benefit, ale jako standard na pracovním trhu, který požadují. Navíc dle dlouhodobé studie z let 2007–2012 od United States Patent & Trademark Office produktivita zaměstnanců, kteří pracovali na dálku, stoupla o 4,4 %,” dodává Bohačíková.

Proč se bránit práci z domova? Umožňuje flexibilitu a zvyšuje výkonnost. Průzkum Airtasker zjistil, že pracovníci s možností jakékoliv formy flexibility v konečném součtu odpracují o téměř 17 dní ročně navíc. Když se podíváme přímo na matky malých dětí, tak dle německé studie odpracují matky s možností home office denně v průměru o hodinu déle v porovnání s matkami bez možnosti home office. Průzkumy z USA zase ukazují, že když dáte svým zaměstnancům flexibilní podmínky práce, mají až o 60 % větší ochotu pracovat přesčas nebo navíc, když je třeba. 

Home office je pro cílovou skupinu rodičů malých dětí zásadní. „Sami tak v Marter pracujeme. Celý tým – více než 40 lidí – pracuje tzv. remote neboli odkudkoliv,” odkrývá karty Bohačíková. Podle dat z roku 2022 v Nizozemí pracuje více než 60 % žen na částečný úvazek, hned za ním se nachází Švýcarsko. Špatně si nevede ani Rakousko a Německo, kde je zaměstnanost žen na částečný úvazek okolo 50 %. Nejméně zaměstnaných žen na tuto formu pracovního úvazku je v Bulharsku a Rumunsku – okolo 2 %. V České republice je to 10 % žen. Přičemž dle globálního průzkumu má až 78 % zaměstnanců pocit, že jim flexibilita zvyšuje efektivitu.

Když se bavíme o flexibilitě práce, není to jen home office nebo částečný úvazek. Může to být pružná pracovní doba, tzv. remote working neboli možnost pracovat prakticky odkudkoliv bez nutnosti chodit do firmy. „Ačkoliv si to někdo nedokáže představit, využíváme remote working na 100 %. Stejně tak sdílené pracovní místo, kdy na jedné pozici pracují dva zaměstnanci,” usmívá se Bohačíková. 

Částečné úvazky nemusí být nutně na 4 hodiny denně. Může se jednat o hodinu nebo dvě, kterou pracujete. Získáváte nějaký příjem. Zaměstnáváte mozek a hlavně máte seberealizaci kromě role rodiče, pečující osoby aj.

Flexibilita práce je o hledání řešení výhodném pro obě strany. Otázkou tedy zůstává, zda ho chcete hledat.

Autorkami textu jsou Andrea Bohačíková a Lucie Mottlová ze společnosti Marter.