Jak být lídrem, který mění svět

V dnešním rychle se proměňujícím světě stále více lidí vnímá provázanost individuálního přístupu s budoucností celého lidstva. Ještě větší zodpovědnost mohou cítit ti, kteří skrze svá rozhodnutí ovlivňují směřování svých týmů.

Jak se mění jejich přístup?

Lidé si uvědomují, že je mnohem prospěšnější upřednostnit spolupráci a partnerství před soutěžením a porážením konkurence. Také inkluzivita pomáhá vytvářet různorodé a inovativní týmy, které přispívají k pozitivnímu vývoji organizace i společnosti jako celku.

Například Jan Vlachynský, tvůrce netradičního gastronomického konceptu Lidi z Baru, uplatňuje ve svém řízení hodnoty spolupráce, smysluplnosti a odpovědného konzumu. Klade také důraz na psychologické bezpečí svých zaměstnanců. Zajistil pro ně terapeutickou podporu, aby se cítili bezpečně a spokojeně. U zrodu této služby stála jeho žena, psycholožka Olga Vlachynská.

Každý z nás vyznává jiné hodnoty. U lídrů se jejich životní přístupy přímo promítají do způsobu, jakým vedou tým, a mají tak výrazný vliv na výsledky organizace a potažmo i na celkový vývoj společnosti. Pro úspěšné dosažení cílů je důležité jasně formulovat vizi, jakou cestou se společnost má ubírat. Je důležité, aby zaměstnanci cítili, že se lídr s prezentovanou vizí ztotožňuje, a vnímali ji jako kvalitní a  společensky prospěšnou.

Například firma Sonnentor zdůrazňuje dlouhodobou udržitelnost a etické obchodní praktiky. Nabízí kvalitní bio-bylinky a přispívá k udržitelnému zemědělství. Josef Dvořáček zastává stejné hodnoty a do vedení Sonnentoru přináší sám sebe. Vytváří osobní vztahy s farmáři, kteří mu dodávají své plodiny ke zpracování. Ve firmě se lidé cítí být součástí jedné velké rodiny a vládne tam srdečnost, upřímnost a férovost. Každý je pro firmu stejně důležitý.

202210-happiness-at-work-1013175258-2393 (1)

Moderní lídři dávají svým zaměstnancům čím dál více důvěry a umožňují jim větší autonomii. Mít věci pevně v rukou a udržovat přísnou kontrolu nad svými týmy je přístup, který se postupně opouští. Některé typy organizací vyžadují hierarchický způsob řízení. Často ale může přinést změna organizační struktury, ve které jsou si zaměstnanci s lídry z určitého pohledu rovni, výhody v podobě rychlejší komunikace, zvýšené flexibility, vyšší motivace a angažovanosti, podpory kreativity a inovací, snížení byrokracie a zvýšení zodpovědnosti jednotlivců, lepšího využití talentů a příjemnější pracovní atmosféry.

Výborným příkladem toho je Jos de Blok, představitel nizozemské zdravotní společnosti Buurtzorg. Jeho přístup k řízení zdravotní péče, který klade důraz na samostatnost a odpovědnost pracovníků, se stal inspirací pro mnoho dalších organizací po celém světě. Buurtzorg není jen úspěšnou firmou, ale také symbolem změny v oblasti zdravotní péče. A tento přístup se vyplatil i ekonomicky, protože ušetřil 40 % nákladů na řízení.

Inspirativní lídři mají schopnost měnit svět kolem sebe. Motivují zaměstnance, zlepšují výkonnost týmů, vylepšují firemní kulturu, přispívají k pozitivnímu vývoji společnosti a jsou vzorem pro mnoho dalších lídrů. Těm však nestačí takový přístup zkopírovat. Je důležité, aby každý nejprve poznal sám sebe, věděl, co je pro něj důležité a z tohoto vnitřního nastavení vycházel. Teprve potom bude autentický a nebude se bát být sám sebou.

Mark C. Crowley, autor knihy „Lead from the Heart“, zdůrazňuje lidský faktor a empatii jako klíčové nástroje pro dosažení úspěchu. Působil 25 let ve vedení různých institucí a snažil se přijít na to, proč je jeho přístup k vedení efektivnější než ten většinový. Mark má také svůj podcast, který patří ve světovém měřítku k nejposlouchanějším. Jeho příběh a myšlenky pomáhají mnoha lídrům přehodnotit svůj přístup k vedení.

Pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet a podílet na pozitivních změnách ve světě, pořádáme 19. 10. 2023 v pražském Kongresovém centru mezinárodní konferenci Happiness@Work Live!. Se všemi z uvedených osobností se tam máte možnost potkat a vedle přednášek na Vás čeká bohatý doprovodný program, prostřednictvím kterého můžete zažít mnohá uvědomění a možná i změnit způsob svého uvažování.

Na druhý den jsme pak připravili velký workshop s dánským zahraničním expertem a autorem 5 knih, Alexandrem Kjerulfem, ve kterém budete mít možnost zapracovat na tom, abyste načerpané znalosti přetavili ve vašich týmech v reálné akce a dosáhli kýžené změny.

Nečekejte, až se svět kolem vás změní –⁠ změňte ho sami!

Autorem článku je Jana Palatá, spoluorganizátorka konference Happiness@Work Live! zaměřené na transformaci pracovní kultury.