Jak mladí Češi zvládají vstup na pracovní trh?

V dnešní době, kdy se ekonomické prostředí a trh práce neustále mění a vyvíjí, čelí mladí Češi různým výzvám při vstupu na pracovní trh. Digitalizace, globalizace a nárůst konkurence nastavují nové standardy pro novou generaci hledající své místo v profesním světě. V tomto kontextu je zajímavé se podívat na to, jak tyto výzvy vnímají přímo absolventi. Zajímavostí je, že podle statistik Úřadu práce je po téměř pětiletém období počet uchazečů o práci vyšší než samotná nabídka volných pracovních míst[1].

Jak se tedy na pracovním trhu odlišit?

Z pohledu absolventů učebních, maturitních a potenciálně i terciárních oborů lze konstatovat, že klíčovou roli při vstupu na trh práce hrají především praktické dovednosti spolu s konkrétní praxí v oboru. Zdůrazňují také význam pracovního nasazení, entuziasmu pro danou práci a vůli neustále se vzdělávat. Důležitou roli hrají i takzvané „měkké dovednosti“ – schopnosti efektivně komunikovat, prezentovat, rozumět pokynům, pracovat v týmu a další. Pro absolventy maturitních oborů je navíc klíčová práce na PC a znalost cizího jazyka. Výběr oboru, který je aktuálně na pracovním trhu žádaný, považuje většina za zásadní pro úspěšnou kariéru[2].

A co na to zaměstnavatelé?

Angličtina je v mnoha firmách, zejména těch s mezinárodním dosahem, vnímána jako základní kompetence. Paralelně s tím se kladou vyšší požadavky na neustálé vzdělávání a schopnost efektivně pracovat s daty, což odpovídá rychlému technologickému pokroku a stoupajícímu množství dostupných informací[3].

„Situáciu na pracovnom trhu sledujeme a dlhodobo sa nám osvedčuje nábor nových zamestnancov práve z kruhu čerstvých absolventov. Notino je dynamická firma ktorá sa vymyká bežným koncepciám. A preto chceme dávať príležitosť ľudom, ktorí sa chcú stále učiť a posúvať. A Notino je svet nekonečných možností. Nielen čo sa týka pracovných príležitostí ale aj ďalšieho vzdelávania. Svieži pohľad absolventov a mladých ľudí, ktorí majú úplne iný pohľad na vec nám pomáha sa stále posúvať a inšpirovať sa navzájom. Osobne obdivujem ich drive, ochotu sa neustále učiť novým veciam a efektívnu prácu s informáciami,“ uvedl Michala Daniela, Chief People & Legal Officer, Notino.

Jak vypadají všeobecné vyhlídky pro trh práce a jaké obory jsou nejžádanější?

Zaměstnavatelé v České republice uvádějí na první čtvrtletí roku 2023 snížení obvyklých plánů v oblasti náboru nových zaměstnanců. Přestože je na trhu stále mnoho volných míst, očekává se jen mírný vzestup nezaměstnanosti[4].

Tento trend v náborových plánech se však může lišit v závislosti na konkrétním průmyslovém odvětví. Kde některé sektory zaznamenávají oživení, jiné zase čelí výzvám. Z pohledu jednotlivých odvětví se nejvíce optimistické výhledy týkající se budoucího vývoje a náboru nových zaměstnanců nachází v IT, veřejném a neziskovém sektoru, stejně jako v obchodě a službách. Na druhé straně méně pozitivní očekávání dominují v oblastech energetiky, komunikačních služeb, finančnictví, zdravotnictví a farmacie[5].

Přestože se tedy náborové trendy v jednotlivých odvětvích liší, většina firem si uvědomuje důležitost adaptace na moderní technologické změny. Význam digitalizace je nesporný, což potvrzuje i rostoucí potřeba odborníků v IT. V dnešní digitalizované éře, kdy technologie neustále pokračují v evoluci, mají profese v IT a informačních technologiích zvýšený význam a perspektivu. Nicméně je zásadní pochopit, že úspěch na trhu práce nespočívá pouze ve formální kvalifikaci. Praktické zkušenosti a další dovednosti, například schopnost řešit komplexní problémy, efektivní komunikace či spolupráce v týmu, hrají rovněž klíčovou roli[6].

„Poptávka po technologických dovednostech na trhu práce exponenciálně roste a ti, kdo umí řešit technické výzvy, inovovat a automatizovat, jsou nepostradatelní pro současný výrobní průmysl. Znalost moderních technologií, ale také podnikavost, flexibilita a sociální dovednosti, jsou klíčovými faktory, které můžou pomoct nadcházejícím absolventům rychle nastartovat úspěšnou kariéru,“ uvedl Roman Nosko, HR Country Head, Continental.

V současném kontextu se několik sektorů jeví jako obzvláště perspektivní s významnými možnostmi pro kariérní růst.

Projekt READYCON se už druhým rokem zaměřil na osvětu v těchto oborech přímo ve školách – tento rok vstoupí do tříd více než 58 000 středoškolákům, aby jim pomohl zorientovat se na trhu práce. Ačkoliv je situace pro mladé Čechy někdy složitá, existují způsoby, jak si zvýšit šance na úspěch. Jejich adaptabilita, ochota učit se a schopnost kombinovat formální vzdělání s praktickými dovednostmi jim pomohou nejen vstoupit na trh práce, ale také v něm uspět a přizpůsobovat se jeho neustále se měnícím požadavkům.