ASB GROUP jmenovala historicky první ředitelku mzdového týmu skupiny

Skupina ASB Group, přední poskytovatel profesionálních poradenských a outsourcingových služeb pro podniky, s potěšením oznamuje povýšení Kláry Cowan, vedoucí mzdového týmu v České republice, na zcela novou klíčovou pozici ředitelky mzdového týmu Skupiny – Group Payroll Director.

Klára má rozsáhlé zkušenosti a neocenitelný přínos pro mzdový tým a je členem rodiny ASB Group již více než 8 let. Toto povýšení představuje významný milník v její kariéře a je zcela v souladu se strategickým zaměřením Skupiny ASB na posilování služeb v oblasti mzdové agendy, neboť si uvědomujeme značný potenciál růstu v tomto odvětví. Ve své nové funkci bude Klára řídit obchodní rozvoj služeb v oblasti mzdové agendy, pečovat o vztahy s klienty a posilovat spolupráci s globálními partnery v oblasti mzdové agendy. Tento strategický krok podtrhuje závazek ASB Group poskytovat bezkonkurenční odborné znalosti a špičkové služby v oblasti mzdové agendy.

Vzhledem k našemu nedávnému impozantnímu růstu, otevírání nových kanceláří a vytváření specializovaných národních oddělení máme velké ambice pro náš další rozvoj na úrovni celého regionu. Klářino jmenování do pozice Group Payroll Director je dokladem jejího neochvějného odhodlání a výjimečného vedení v rámci Skupiny ASB. Její bohaté zkušenosti a prokazatelné výsledky z ní činí ideálního kandidáta, který bude řídit růst a úspěch našich služeb v oblasti mzdové agendy,“ říká Petr StudničkaManaging Partner ASB Group. „Jsme opravdu nadšeni, že Klára převezme tuto klíčovou roli, a plně věříme v její schopnost vést nás k novým výšinám.

Skupina ASB si klade za svůj celoživotní cíl předávat klientům zásadu „Přístupu, řešení a obchodu“, a proto usilovně buduje pevné mezinárodní vztahy založené na hluboké spolupráci a neochvějném odhodlání poskytovat výjimečnou hodnotu.

Klára CowanGroup Payroll Director vyjádřila své nadšení pro budoucnost služeb v oblasti vedení mzdové agendy v regionu: „Je pro mě velkou ctí a zároveň velkým potěšením převzít roli ředitelky mzdového týmu Skupiny ASB Group. Region střední a východní Evropy skýtá obrovské příležitosti pro služby v oblasti mzdové agendy a já se již těším na poskytování inovativních řešení vycházejících vstříc vyvíjejícím se potřebám moderních klientů. Skupina ASB, která má zkušené mzdové týmy v 7 pobočkách v Praze, Varšavě, Bratislavě, Budapešti, Vratislavi, Toruni a Plocku, od svého založení neustále zdokonaluje a rozšiřuje své podnikání a zvyšuje odbornost a kvalitu služeb, aby tak mohla plnit vysoké požadavky našich klientů. Již se nemohu dočkat dalších úspěchů, které nás v budoucnu čekají!“

Petra Rychnovskápartnerka a spoluzakladatelka ASB Group, se vyjádřila ke Klářinu povýšení takto: „Jsme nadšeni, že Klára převzala tuto klíčovou vedoucí roli v ASB Group. Její odhodlání a odborné znalosti nepochybně přispějí k dalšímu úspěchu a růstu naší organizace. Klářino povýšení odráží náš trvalý závazek rozvíjet talenty v rámci ASB a poskytovat našim klientům profesionální služby na nejvyšší úrovni. Od počátku jsme si vždy představovali naše služby jako základnu pro dlouhodobě udržitelný rozvoj a růst našich partnerů kladli za svou nejvyšší prioritu. Jsem si naprosto jistá, že Klářiny odborné znalosti zaručí ASB Group skvělou pozici k poskytování bezproblémových mzdových řešení pro klienty působící v celosvětovém měřítku.“

Klára Cowan je vysoce kvalifikovaná a zapálená profesionálka, která vyniká svými odbornými znalostmi a zkušenostmi při zavádění efektivních mzdových procesů. Klára výborně rozumí výhodám i problémům spojeným s personalistikou, a proto je schopna zajistit bezproblémové provádění procesů, přičemž prioritou je vždy jejich přesnost a včasnost. Ve své pracovní roli Klára dohlíží na celý mzdový cyklus a pečlivě řídí předběžné a následné kontroly a ověření. Její důsledný přístup se vztahuje i na řešení daňových záležitostí, přípravu mzdových transakcí a dodržování požadavků interní správy a mzdové agendy. Klářiným hlavním cílem je zvyšovat efektivitu a spokojenost zákazníků v každé fázi mzdového procesu.