Smysl HR akcí a trendy v roce 2024 očima pořadatelů

Loňský rok byl velmi bohatý na výběr akcí věnující se problematice HR a leadershipu. Sama jsem měla možnost navštívit několik těchto akcí, přes menší, kde se nás potkalo pár desítek, až po ty největší, které se počtem blížily k tisícovce. Musím říct, že mne mile překvapilo, jak akce dokáží reflektovat aktuální dětí a potřeby trhu. Každá akce měla své stěžejní téma, atmosféru a styl, jakým komunikovala ke svým posluchačům. Něco mi vyhovovalo více, něco méně. Z každé akce jsem si však odnesla zajímavé informace, které je možno převést hned do praxe. A to je oč tu běží, ne?

A protože letošní rok bude opět nabitý nejen těmito akcemi, ale také novými výzvami na poli HR a leadershipu, zeptala jsem se samotných pořadatelů, v čem oni spatřují důležitost pořádání těchto akcí a jaká témata a trendy budou podle nich v roce 2024 v oboru HR rezonovat. Tak jak to tedy vidí ti nejpovolanější?

Tereza Ordóñez, Lidský kapitál – 18.9.2024

V Blue Events děláme řadu odborných setkání a ať už v publiku sedí finanční ředitelky a ředitelé nebo datařky a dataři, pokaždé jsou právě lidé jedním z nejsilnějších témat programu.  Navíc v prostředí, kde máme strukturální problémy na trhu práce, a nízká nezaměstnanost přispívá k přehřívání ekonomiky, jak o tom často hovoří ekonom David Marek, je potřeba témata spojená s lidmi ve firmách otevírat, vzájemně sdílet a hledat řešení. Takže rozhodně, HR akce na našem trhu mají své místo a poptávka po nich je.

Témata jako digitalizace, AI nebo inkluze s námi jsou a budou dlouhodobě. Osobně se v roce 2024 těším na sdílení toho, jak se firmám daří do týmů integrovat mladé lidi z generace Z a nechat vyniknout jejich potenciál.

Petr Hovorka, humanbrand

Sdílení zkušeností a inspirativních příběhů prostřednictvím konference humanbrand / když kultura pohání byznys, blogu a workshopů BrandBakers Advisory je cesta, jak 12 let děláme svět firem a lidí lepší. A ano, tento trend – firem úspěšnějších díky lidem – v posledních letech pozoruji. Našim primárním cílem je kultivace prostředí firem a lidí.

V oblasti Employer Brandingu, jehož přínosem jsou angažovaní lidé, budou firmy pokračovat v započaté práci. Ladění řídících týmů, tvorbě firemních strategií, převádění vizí do cílů a priorit, posilování firemních kultur, oživování firemních hodnot, tvorbě srozumitelné interní komunikace, ladění spolupráce týmů, rozvíjení kompetencí manažerů.

Vlaďka Snášel Lukašíková, Fenomén – 14.3.2024

Za poslední roky se musí personalisté poprat s celou řadou novinek. Flexibilitou počínaje, legislativou a AI konče. Konference jim umožní si nové praktiky osahat a předat si zkušenosti, což je i v oblasti HR naprosto klíčové. Trendem je jednoznačně větší sdílení a otevřenost účastníků v rámci best practice.

Půjdeme do automatizace běžných rutinních činností týkající se HR agendy – ať už zapojením technologií, digitalizace či AI. Například elektronické podepisování pracovně právních dokumentů je legislativou schválené, ale podniky s ním stále otálejí, což by se mělo změnit. Stále více bude rezonovat téma diverzita, které doposud bylo spíše buzzword, a také flexibilita, o které se mluví už několik let.

Michaela Sekaninová, HR F*ck Ups

HR je jedna z nejsilnějších a největších pracovních komunit, kterou v Česku máme. Každá akce tuto komunitu znovu propojuje, vytváří skvělé a blízké vztahy. Navíc, jako v každém oboru se HR velmi rychle proměňuje a trendy, které se predikují na začátku roku už za pár měsíců klidně platit nemusí. Musíme se neustále udržovat v „kurzu“. Celkově myslím, že akcí, především v loňském roce, je čím dál více. Navíc vzniká mnoho zajímavých odvětví, která si konference zaslouží. 

Myslím, že trendy budou částečně pokračovat v tom, co nás potkalo už v letošním roce. Tedy, jak využívat umělou inteligenci, digitalizovat a to souvisí s ústupem velkého množství administrativy, kterou jsou HR oddělení zatížená. Velký trend vidím také v péči o zaměstnance z pohledu duševního zdraví, budování psychologického bezpečí a rozvoje. Příliš velký hiring, pravděpodobně, firmy v roce 2024 nečeká, proto bude důležité soustředit se na své zaměstnance, vzdělávat je, pečovat o ně a věnovat se míře angažovanosti. No a nezapomínejme na tolik oblíbené téma střetu generací. 

Jiří Kratochvíl a Petr Juříček, HRko – 17.10.2024

Pořádání HR nebo obecně oborových akcí je velmi důležité z několika aspektů. Udržování povědomí o oboru a inspirace zajímavými tématy, ale také plní funkci stmelování komunity. To je na HRko velmi silný aspekt, který rok co rok sílí a vidíme, jak důležité to je. Naši návštěvníci se obecně chtějí profesně posouvat, trh práce je přehřátý a je vidět, jak moc je pro naši silnou komunitu důležité čerpat nové zdroje informací, novou inspiraci, kam se dají interní HR projekty ještě posunout a v neposlední řadě sdílet své zkušenosti s ostatními členy HR komunity. To je rok od roku silnější.

Jedním z trendů bude zcela určitě zesílení tlaku na efektivní sourcing a nábor. Ale také na udržení stávajících talentů, především za pomoci moderních technologií jako je AI. Už vloni jsme na tento trend reagovali, ale naší doménou je představovat realizované změnové projekty koncových a prorůstových firem. Tedy firem, které třeba interně něco změnily a to mělo za následek třeba zvýšení engagementu lidí ve firmě. Jistě bude také sílit tlak díky zvyšování objemu práce a informací valících se ze všech stran, na podporu zaměstnanců prostřednictvím různých zdravotních a psychologických programů.

Šárka Fričová, HR Summit – 14.5.2024

První HR Summit jsme uspořádali již v roce 2017, a doposud jsme se věnovali těmto tématům: Zaměstnanost, robotizace, digitalizace a automatizace, budování značky zaměstnavatele, moderním HR nástrojům a návratu k firemním hodnotám, HR trendům a příští ročník bude ve znamení nosného tématu „Umělá inteligence v oblasti řízení lidských zdrojů“. Nárůst akcí je zřejmý, domnívám se, že doba covidová nás dostatečně „nasytila“ onlinem.

Předpokládáme, že HR trendy v roce 2024 se budou ubírat nejen tlakem na produktivitu, HR controlling  a práce s daty a využitím umělé inteligence, ale i schopností zaměřit se na flexibilitu využití práce na dálku a přítomnosti v kanceláři a v neposlední řadě i synergií HR a CSR/ESG projektů. Na aktuální trendy vždy reagujeme tématy námi pořádaných akcí. Vybrané osobnosti představujeme na HR Summitech, kde nás velmi těší, že se daří velmi zdárně zvát mluvčí jak z řad investorů, korporátních společností i státní správy.

Michal Šrajer, Happiness@Work Live! – 15.10.2024

Už nestačí být jen HR akcí, a Happiness@Work Live! se proto v posledních letech přesunul do pozice leadership eventu, ze kterého si své odnesou zástupci HR ale také celé leadership týmy i nejvyšší vedení firem. Za 9 let pořádání konference cítíme, že roste důležitost tématu firemní kultury napříč segmenty i regiony. V prvních letech bylo téma zajímavé skoro jen pro „kancelářské firmy z Prahy“ ale to už vůbec neplatí. Na akci chodí zástupci firem ze všech koutů republiky (i z okolních zemí) a hojně jsou zastoupeny také výrobní firmy. Jsem přesvědčen, že je to kvůli sílícímu uvědomování si důležitosti lidské stránky byznysu. A ta v době AI ještě poroste.

Určitě budou dále sílit témata okolo AI a změn které přináší. Budou se měnit způsoby práce a to zcela zásadním způsobem i v oborech, kde by to ještě před rokem čekal málokdo. Trend, který pozorujeme na úrovní leadershipu je zájem o nové formy spolupráce – tyrkysové organizace, holakracie – posun k nim možná bude v době čím dál rychlejších/nečekaných změn naprostou nutností a lídři si to uvědomují čím dál více.

Lucie Halušková, HR mezi řádky – 16.5.2024

HR komunita je jednou z nejsilnějších profesních komunit v České Republice. Doba covidová, která profesionály všech oborů fyzicky separovala, nám dala pocítit důležitost osobního kontaktu a předávání nezaměnitelných osobních zkušeností prezenční formou. Konkrétně na mých akcích neprobíhá jenom vzdělávání, ale prvotním účelem je setkávání odborníků a mým cílem je vytvořit z HR komunity komunitu přátel a profesionálů, kteří budou mít bezpečnou skupinu, ve které se nebudou bát sdílet své zkušenosti a vzdělávat ostatní.  Lidské pouto je nejdůležitější v každé profesi a tam přesně s mými akcemi směřuji.

Osobní setkávání bude i v roce 2024 v popředí zájmu. Naopak si myslím, že konference se budou zvětšovat, budou se dostávat do evropského formátu a zcela jistě se bude rozšiřovat poměr zahraničních speakrů, na úkor těch tuzemských.

Tomáš Langer, Firemní vzdělávání – 19.6.2024

Ty akce jsou čím dál důležitější, protože to je jedna z mála příležitostí, jak vyjít z „busy“ prostředí kanceláří a reálně se potkat se zajímavými lidmi, sdílet vzájemně své zkušenosti a nápady, propojovat se. Navíc klidně s „konkurenty“ a bez obav. Máme poměrně stabilní partnery, tedy to pro ně určitě smysl má. Dodavatelů v roli účastníků máme na akcích malé množství, převažuje skupina HR/L&Ds. Naše akce jsou ale určeny pro obě tyto skupiny, tedy nám to nevadí.

Naší oblasti, tedy firemního vzdělávání, se týká především rostoucí tlak na efektivitu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Ne nutně ve formě plošného škrtání, ale spíše rozumného zvažování této investice. A podle mne je to dobře. 

Eva Hejlová, HR Know How16.5.2024

Pořádání akcí pro HR je důležité, protože díky nim vzděláváme širokou komunitu personalistů a můžeme ukazovat nové trendy. Jak v počtu pořádaných akcí, tak v počtu jejich účastníků vidíme narůstající trend, který lze vysvětlit i tím, že v oblasti trhu práce dohází k zásadním změnám, a manažeři tak očekávají od personalistů pomoc s jejich řešením. A kde jinde, než na odborných akcích, se mohou inspirovat.

HR se v letošním roce bude určitě zajímat o využití technologií, celkový wellbeing, nadále se zaměří na ESG a otázky diverzity, age management – nábor, motivace, udržení zaměstnanců různých věkových skupin. Všechny tyto trendy se budeme snažit ukázat na našich akcích, abychom personalisty podpořili v jejich určitě nelehké práci.

Vladimír Klescht a Michal Toman, EVOLVE! Summit – 7.11.2024

Když jsme v minulosti jezdili do zahraničí vzdělávat se a společně s tím se přirozeně seznamovat, potkávali jsme lidi, kteří to, co nás v našem odvětví teprve čekalo, už sami zažili, tak to bylo velmi inspirativní i praktické. A tehdy jsme zjistili, že lokálně žádné takové vzdělávací formáty nejsou, mnozí se báli sdílet své know-how, veřejně přiznat úspěchy nebo i neúspěchy. Tak jsme stvořili HR a Recruitment Festival, kde ultimátním cílem je mít ten nejlepší možný obsah a kultivovat tak náš obor. Trend je v tom, že díky digitalizaci a automatizaci procesů se i náš obor posunul za poslední roky neuvěřitelně vpřed. A pokud jednotlivci a firmy mají uspět, musíme nejen držet krok, ale snažit se být součástí těchto změn.

Jednoznačně jedno z hlavních témat roku 2024 bude propisování umělé inteligence do procesů HR. Stejně tak novelizace zákoníku práce a nově zaváděných způsobů pracovních poměrů, využití benefitních systémů. Velkým tématem bude zdůraznění personalizace pracovních zkušeností zaměstnanců prostřednictvím moderních technologií a analytiky dat. Dalším aspektem bude silnější zaměření na udržitelnost a společenskou odpovědnost, což se stane stěžejním faktorem pro přilákání a udržení talentovaných jednotlivců. Pružné pracovní modely, zahrnující hybridní a vzdálenou práci, budou nadále dominovat, a organizace budou muset flexibilně reagovat na potřeby svých zaměstnanců. Očekáváme rostoucí význam rozvoje dovedností a kontinuálního vzdělávání, protože se pracovní prostředí stále rychleji mění.