Finalisté kategorie HR manažer nad 1000 zaměstnanců

Další finalisté, se kterými Vás seznámíme, jsou tentokrát z kategorie HR manažer nad 1000 zaměstnanců. Seznamte se s jejich zkušenostmi, praxí a s jejich pohledem na obor HR.

Joseph L. Gruber

Joseph Gruber je od roku 2021 ředitelem pro lidské zdroje a kulturu ve společnosti Philip Morris (PMI) pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Předtím zastával stejnou roli v pobočce společnosti Philip Morris v Izraeli a několik let v centrále společnosti ve Švýcarsku. Díky svým předchozím zkušenostem z tzv. „Velké čtyřky“ se věnoval vedení lidí a organizací v oblasti lidských zdrojů ve Spojených státech amerických během transformačního období. Ve své roli má na starosti všechny tři trhy, včetně výrobního závodu v Kutné Hoře.

Pod jeho vedením se v oddělení People & Culture pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko proměnila firemní kultura, vznikly nové iniciativy a standardy se posunuly na novou úroveň. Mezi významné příklady patří mimo jiné spuštění nejmodernějšího programu pro mladé talenty, nejvyšší angažovanost zaměstnanců v rámci PMI EU, nastavení strategie inkluze a diverzity, úspěšné uzavření kolektivní odborové smlouvy a zavedení flexibilní pracovní doby.
Joe Gruber je členem vrcholového managementu společnosti Philip Morris C.R., a.s., obchodované na místní burze cenných papírů v Praze.

Barbora Tillová

Barbora Tillová zastává pozici HR a Marketing Directora ve společnosti Conectart. Pro tuto českou společnost pracuje osm let a díky nabytým zkušenostem skvěle rozumí potřebám zaměstnanců oblasti call center.  Zodpovídá za chod celého HR oddělení, s jehož členy pečuje o více jak patnáct set zaměstnanců. Nad to ještě řídí veškeré marketingové i CSR aktivity.

Jejím cílem nejsou jen spokojení zaměstnanci, ale i změna vnímání práce v call centru u široké veřejnosti. Zažité předsudky se snaží dlouhodobě vyvrátit aktivním působením na trhu či v oborových asociacích nebo náborovou kampaní “Boříme mýty”. Barbora se řídí heslem, že dlouhodobá péče o zaměstnance je v call centru to nejdůležitější. Svůj volný čas nejraději tráví na horách nebo posezením s blízkými u dobrého jídla a sklenky vína.

Miroslava Vetráková

Miroslava se v oboru HR pohybuje již 20 let, kdy po dlouhé kariéře na straně agentur přešla na stranu klienta a v současné době působí třetím rokem v PwC na pozici Head of Talent Acquisition & Employer Branding. Mezi její největší měřitelné úspěchy v PwC patří nejnižší procentuální využívání personálních agentur ze všech 28 zemí regionu střední a východní Evropy. Se svým týmem v roce 2023 zvýšila meziročně počet hirů o 19,9 %. Za rok obsadili 550 pozic, z toho 247 v IT oborech. Vyhrála dvě Effie ocenění, Recruitment Academy Awards a třikrát po sobě nejlepšího vystavovatele na veletrhu VŠE. Na práci ji nejvíce baví možnost ovlivnit životy kandidátů tím, že jim pomáhá najít ideální pracovní prostředí, které jim vyhovuje. Má radost z toho, že nalezení správného kandidáta ovlivňuje výsledky a chod firmy. Z odborného hlediska našla svoje poslání v posouvání recruitingu, a to konkrétně v hledání možností, ve kterých se dají využívat technologie a AI, ale vždy s velkým důrazem na využití lidského potenciálu.

Jiří Havel

Narozen hluboko v minulém století v šumavských hvozdech a hrdý absolvent klatovského gymnázia. Téměř dokončené studium učitelství pro základní školy s aprobací tělesná výchova a anglický jazyk, naštěstí pro všechny děti studium nedokončil, ale naopak dokončil obor andragogika a personální řízení na FF UK.

Kariéru nastartoval jako náborář- nástěnkář v Tesco, retailová epizoda se protáhla na 10 let v různých rolích ze zkušeností zde získaných čerpá dosud, včetně prvního manažerského vzoru.
Z obchodu jeho cesta vedla do bankovnictví do firmy, která je proslulá kvalitou rozvoje a leadershipu – GE Money bank alias Moneta. Po 3 letech v roli HRBP pak následoval poslední korporátní posun, tentokrát do francouzské kultury, kdy přes odbor francouzské vrchnosti vybudoval moderní tým HR ve společnosti Arval CZ. Ještě zde nastala jedna z prvních odboček mimo HR a to do role obchodního ředitele firmy a péče o cca 50 kolegů, 900 klientů a vozový park přes 20 000 aut. Což na neobchodníka a neznalce aut v době Covid- 19 není zlé a firma přežila.

V minulosti se také vrhl do vod podnikání v roli exekutivního ředitele v rámci kvalitní fashion, nicméně podnikat již nehodlá. Každá odbočka mimo HR přinesla neocenitelné zkušenosti a naprosto odlišný pohled na řízení lidí a businessu. Od května 2022 následoval přesun do Brna a do firmy, která mění svět krásy a zdraví. V Notinu, největším e-com evropském hráči v segmentu kosmetiky našel druhý dech a spolu se svým týmem 50 kolegyň a kolegů se snaží transformovat péči o lidi, zlepšovat firemní kulturu a vše s tím související. Jeho hlavní zásady jsou respekt, tvrdá práce, selský rozum a humor.

Iveta Chmielová Dalajková

HR ředitelka s fascinujícím příběhem, působila v letech 2013–2019 v čele personálního oddělení Ministerstva zahraničních věcí. V roce 2023 se rozhodla přijmout výzvu a stát se HR ředitelkou ve skupině EUC a.s. Paralelně předává své znalosti na ČVUT, kde se věnuje tématu vzdělávání zaměstnanců a řízení lidských zdrojů. Její vášeň spočívá v podpoře lidského kapitálu, je přesvědčená, že spokojení zaměstnanci jsou klíčovým faktorem prosperující firmy. Aktivně publikuje a spolupracovala na zákoně o zahraniční službě. Její monografie o řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru a etice v organizacích zdůrazňují její významný přínos v oblasti HR.
Rok 2024 ji přinesl novou výzvu v podobě účasti na projektu online komentářů Zakonyprolidi.cz. Od roku 2022 také spolupracuje s Poradcem podnikatele, kde vede tematické webináře. Její příběh spojuje akademické poznatky s praktickými zkušenostmi, čímž se stává jedinečným a inspirativním příkladem v oblasti řízení lidských zdrojů.