Slevu na pojistném měsíčně využívá přes 85 tisíc zaměstnanců

Již rok mohou zaměstnavatelé využívat slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Od loňského února tuto možnost využilo přes 25,5 tisíce zaměstnavatelů pro více jak 123,5 tisíce zaměstnanců.

Tato sleva je určena pro osoby, kterým jejich životní situace nedovoluje pracovat na plný úvazek. Jde zejména o lidi starší 55 let, studenty, mladší 21 let, nedávno rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče, kteří pečují o malé dítě. „Naším cílem je co nejvíce ulehčit přístup na trh práce pro všechny, kteří mohou mít obtíže s nalezením zaměstnání nebo z různých důvodů nemohou pracovat na plný úvazek. Opatření, kterým podporujeme vytváření pracovních pozic na zkrácený úvazek, si po roce fungování našlo stabilní základnu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, kteří ho aktivně využívají,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle analýzy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) týkající se uplatněných slev na pojistném od února do prosince minulého roku vyplývá, že celkový počet jedinečných zaměstnavatelů, kteří v tomto období využili slevu na pojistném, činil 25 789. Počet jedinečných zaměstnanců, pro které zaměstnavatelé tuto slevu uplatnili, dosáhl celkově 123 664.

Celková částka slev na pojistném za celé pojistné období činila 877 milionů korun a průměrný vyměřovací základ osoby, pro kterou zaměstnavatel uplatňuje slevu, dosáhl v prosinci 2023 částky 22 047 korun. Od začátku platnosti slevy vzniklo nově 22,6 tisíc zkrácených úvazků.

„Na základě našich dat lze odvodit, že počet osob, u nichž vznikl nový pojistný vztah po zavedení slev na pojistném, činil 22 641. Z toho 16 327 osob mělo tento pojistný vztah otevřený i k prosinci 2023. To osobně vnímám velmi pozitivně a značí to zájem ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců.“ přiblížil ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Sleva je častěji uplatňována za ženy, které představují 74 % osob, jež tuto výhodu využívají. Nejčastěji jsou slevy na dani uplatňovány na zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let (38 %) a zaměstnance starší 55 let (36 %). Tyto dvě skupiny dohromady tvoří 75 % všech uplatněných slev. Ze všech zaměstnanců uplatňujících slevu jsou potom 24 % osoby nad 60 let (celkem 20 331 lidí).