Finalisté kategorie HR manažer do 1000 zaměstnanců

Poslední pětice osobností, se kterou vás seznámíme, jsou HR manažeři z firem s velikostí do 1000 zaměstnanců.  Věřím, že jejich praxe a dosavadní zkušenosti vám budou inspirací.

Martin Koníček

Martin Koníček je hybatelem v oblasti strategického řízení a koordinace změn, které směřují k dlouhodobým cílům Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Od roku 2020 implementuje řadu programů zaměřených na zvyšování efektivity a rozvoje zaměstnanců. Unikátní program pod jeho vedením – Efektivní leadership založený na koučovacím stylu, formuje manažerskou kulturu krajského úřadu od základů.

Program s více než 350 koučovacích setkání, analýzou leadershipových rolí všech vedoucích v roce 2023 rozšířil o setkání s odborníky s manažerským backgroundem, roční intenzivní interní výcvik koučování a follow-up pro absolventy výcviku, čímž posiluje nejen dovednosti vedoucích, ale i celkovou spokojenost a výkonnost týmů.

Jeho vize nekončí u manažerů. Zaštiťuje interní program pro rozvoj talentů, který identifikuje a podporuje 40 klíčových zaměstnanců s mimořádným potenciálem. Skrze koučování, workshopy a mentoring se tito jedinci stávají hnací silou inovace a produktivity v celém úřadu. Jeho práce nejen transformuje krajský úřad, ale slouží i jako inspirace pro manažery napříč veřejným sektorem.

Markéta Pánis Waclawková

HR se začala věnovat po studiu anglické a francouzské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jazykové znalosti jí rychle otevřely cestu do mezinárodních firem a převážnou část své profesní kariéry se věnuje řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách s více než 500 zaměstnanci. Od roku 2020 je jako HR manažerka zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů a firemní kultury ve společnosti Edwards, globálního výrobce vakuových vývěv. Předtím působila mimo jiné v managementu společností Honeywell a později ve společnosti Resideo, ve kterých kromě manažerských zkušeností získala také zkušenosti s akvizicemi nových firem i rozdělením firem do samostatných subjektů.

Ondřej Slabý

Ondřej téměř 28 let své kariéry strávil ve firemní sféře, kde se věnoval rozvoji a vzdělávání, personalistice a řízení lidských zdrojů. Jako člen top managementu určoval strategický směr „people & culture” plánů v různých společnostech (Telco, banking, FMCG, Tech-společnosti). Za celou svoji kariéru si vyzkoušel jak velké korporátní společnosti (T-Mobile, GE, Kimberly-Clark, Coca-Cola HBC) tak i firmy, které v dobrém slova smyslu přerostly samy sebe “ex-startups”, kde implementoval nově HR strategii (např. Fortuna Entertainment Group či Mall Group). V současné době působí ve společnosti STRV na pozici Chief People Officer, do které se dle jeho slov zamiloval. Od roku 2021 se rozhodl své zkušenosti předávat dál i prostřednictvím  konzultací, facilitací a vzdělávání jako nezávislý konzultant. Jeho specializací jsou lidé a kultura a vše co s firemní kulturou souvisí.

Yelena Yugová,  JT International

Je zkušený HR lídr s víc než dekádou prokazatelných úspěchů v business partneringu, v řízení strategických změn a v budování výkonných týmů uvnitř komplexního nadnárodního prostředí. Díky kombinaci finančních znalostí a odbornosti v oblasti HR umí sladit personální strategie s obchodními cíli a podpořit tak udržitelný růst. Má magisterský titul z řízení HR v mezinárodním prostředí na Kingston University a titul z účetnictví a auditování na Kazachstánské ekonomické univerzitě a získala certifikáty z Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) a Erickson Coaching International, Kanada. Maximálně se zajímá a naplňuje posilování postavení jednotlivých zaměstnanců. Také podporuje a buduje inkluzivní pracovní prostředí. Pomáhá a podporuje také postavení žen v podnikání jako mentorka programu Equilibrium Britské obchodní komory v České republice.

Jan Kozák, ENVISTA

Rád by inspiroval kolegy v HR, aby se nebáli změn, nekladli si malé cíle a neustále na sobě pracovali. Říká, že v HR je důležitá proaktivita, angažovanost, potřeba sledovat nové trendy a mít odvahu ke změnám a v neposlední řadě se neustále vzdělávat. Má štěstí, že může pracovat v nadnárodní společnosti, která mu umožňuje sledovat nejnovější HR trendy v rámci celého světa a zároveň má možnost učit se od těch nejlepších v oboru.

Jeho velkou vášní v HR je Age management – snaží se aktivně zapojovat do aktivit age managementu nejen v jeho firmě, ale zároveň inspirovat firmy v ČR zapojit se do zaměstnávání lidi 55+. Díky těmto aktivitám byl nominován na Globální ocenění v HR –  People Managemnt Award – z více než 2000 nominovaných za 2023 byl porotou vybrán do TOP 3 a dostal jako první zástupce ČR pozvání na prestižní vyhlášení v Londýně.

V loňském roce úspěšně dokončil prestižní kvalifikaci pro HR CIPD Level 7 Strategic People Management, přijal pozvání na oběd od Globálního CEO Adecco Group Denise Machuela, měl možnost nahlédnout do HR procesu v US a Mexiku, prezentovat nově otevřený Medical výrobní závod v parlamentu ČR a během svého působení v Envistě ji pomoci získat ocenění 2x 2.místo nejlepší zaměstnavatel v regionu, 1. místo – Inspirativní firma pro zaměstnávání lidí 55+.