Také kategorie ESG již zná své finalisty

Představení poslední pětice, která doplní kompletní čtyřicítku finalistů letošního ročníku PROFI HR Awards 2024 je tady. V kategorii ESG byly vybrány tyto společnosti a jejich projekty.

Business & Professional Women CR

Business &Professional Women CR je veřejně prospěšná organizace, která od roku 2010 podporuje ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vede kampaň za férové odměňování. BPWCR je součástí celosvětové organizace BPW International, která působí ve více než 100 zemích světa. V rámci advokační činnosti organizace poukazuje na důležitost změny firemní kultury tak, aby reflektovala potřeby všech bez rozdílu. Společně se podílíme na změně paradigmatu a perspektiv pro zlepšení postavení žen v práci i ve společnosti.

Mezi nejdůležitější projekty organizace patří:

1.WEPs – Women’sEmpowermentPrinciples = soubor zásad, které dávají firmám návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na svých pracovištích.

2. Equal Pay Day = mezinárodní konference upozorňující na rozdíly v odměňování mužů a žen.

3.AWE – Akademie pro začínající podnikatelky = certifikovaný vzdělávací projekt určený začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem.

Výstupy všech projektů organizace jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje SDGs a spolupracující firmy je mohou použít pro reporting ESG.

Tři pilíře ESG podle Edenredu, Edenred Česká republika

Jako globálně největší poskytovatel benefitů v oblasti volného času a stravování těží česká odnož společnosti Edenred při realizaci svých ESG cílů z velkého zahraničního přesahu a schopnosti včas odpovědět na nejnovější trendy.

Staví přitom na strategii Beyond, která sestává ze tří pilířů; People, Planet a Progress.
Tyto přístupy se vzájemně prolínají lokálně napříč všemi dílčími Edenred Česká republika ESG aktivitami: V první řadě jde o podporu sociálně slabých prostřednictvím Potravinové banky – té pomáhá nejen značka samotná formou finančního daru, ale také zaměstnanci, kteří loni dobrovolnictví věnovali 320 hodin. Firma podporuje i iniciativu Obědy pro děti, skrze níž sponzoruje pravidelné a vyvážené stravování dětí ve školách. Nedílnou součástí ESG strategie společnosti je také péče o vyvážené jídelníčky Čechů, kterou prosazuje jako koordinátor datového projektu FOOD pod záštitou Evropské Unie. Dokumentuje tak dlouhodobé trendy a ve spolupráci s odborníky pomáhá edukovat veřejnost v otázkách zdravého stravování a redukce plýtvání potravinami.

Eliminace spotřeby plynu ve výrobním procesu s cílem dosáhnout nulových emisí CO2, Edwards

Výrobní závod Edwards v Lutíně patří do Atlas Copco Group a v rámci skupiny plní tzv. Science Based Targets zaměřené na snižování uhlíkové stopy. Konkrétním cílem lutínského závodu je dosáhnout v roce 2025 nulové spotřeby zemního plynu a tím pádem i nulových emisí CO2 ve výrobním procesu. Edwards používá plyn především pro vytápění výrobních i nevýrobních prostor a první projekt zaměřený na optimalizaci a synchronizaci vytápění, ventilace a chlazení (HVAC) přinesl v roce 2023 55 % úspory plynu oproti původnímu stavu v roce 2021.

Aktuálně nejvýznamnějším projektem s rozpočtem cca 17 milionů korun je využití odpadního tepla z chladící jednotky (tzv. chilleru) pro ohřev vody v zásobníku požární vody o objemu cca 900 m3. Tato voda o teplotě cca 30 °C bude následně dopravena do tepelných čerpadel, které nahradí stávající plynové hořáky a kotle, a bude sloužit k ohřevu výrobních prostor a ohřevu teplé vody. Po dokončení projektu v roce 2024 dojde ke snížení spotřeby plynu cca o 50 % a snížení emisí CO2 o cca 200 tun ročně.

STEM development for Women, Foxconn Česká republika

Se zvyšující se potřebou technicky zaměřených lidí, s ohledem na situaci na trhu práce i s cílem podpořit rozvoj zaměstnankyň se společnost Foxconn Česká republika rozhodla zapojit do rozvojového programu STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) development program for women, organizovaného ve spolupráci se společností HPE a Rights Tech Women.

Program se skládá ze tří částí, kterými jsou: Analýza potřeb, ve které účastnice vyplní dotazník, pomocí kterého mapujeme jejich rozvojové potřeby v oblasti měkkých i tvrdých dovedností, dále jeden den školení, které bylo definováno na základě odpovědí z dotazníků. Lektory jsou odborníci ze společností RightsTech + HPE a nakonec individuální mentoring, ve kterém jsou párovány jednotlivé mentee s mentorkami z řad dobrovolníků ze společnosti Foxconn. Kolegyně chceme motivovat a povzbudit v prohloubení znalostí v oblastech, které ženám obecně nejsou tolik blízké (i.e. programování, AI, CyberSecurity nebo analýza dat). Součástí jsou i školení měkkých dovedností.

Do programu se nakonec zapojilo celkem 46 účastnic z různých oddělení jedné z divizí. Pro lepší kvalitu byly rozděleny do dvou skupin a první setkání proběhlo v lednu. Nyní probíhají workshopy pro mentory a od března startují samotné mentoringové schůzky. Časová náročnost je pro mentory zhruba1 – 2 schůzky měsíčně v délce 60 – 90 min a to po dobu 3 měsíců březen – květen/červen 2024. Tento interval je po dohodě možné protáhnout až na 6 měsíců.

B-corp certifikace, MORACELL

Cílem společnosti MORACELL je podnikat chytře, racionálně̌ a ohleduplně̌ využívat naše zdroje: suroviny, energii, práci, ale také talent, vize a hlasy na podporu užitečně̌ a chytře cílených aktivit, které nám pomohou budovat a chránit prostředí, ve kterém žijeme.

Od roku 2020 aktivně̌ budujeme hodnoty odpovědného podnikání povědomost v rámci programu ESG. Hodnoty odpovědného podnikání ve všech třech pilířích ESG vyznáváme od počátku svého vzniku.

B-corp (alias Benefit Corporation, B-corporation, B-Lab) certifikace hodnotí sociální a environmentální dopady společnosti. B-Corp je mezinárodně uznávanou značkou a představuje firemní koncept, který se neřídí pouze měřítkem maximalizace zisku, ale je rovněž vázán transparentností, ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Certifikace B-Corp značí, že společnost nejvyšší standardy v rámci ESG. V rámci korporátní klientely a produktů, který dodáváme na evropský trh, jde o prestižní ocenění, které společnosti MORACELL přináší pozici elitního hráče v oboru.