Podmínky pro muže a ženy v ČR se spíše zhoršují, severské země vedou

Nerovnoměrný podíl na péči o domácnost a nevyvážené množství volného času – to jsou jen některé z faktorů, která v České republice způsobují nerovnost mezi muži a ženami. Česká republika je se svými 57 body v této oblasti z evropských zemí na předposledním místě, za ní je už pouze Chorvatsko. Evropským průměrem je 68,5 bodů, tedy o 11,5 bodu více. Vyplývá to z Gender Equality Indexu 2023 publikovaného European Institute for Gender Equality.

Podmínky pro muže a ženy se v České republice všeobecně narovnávají jen velmi pomalu a rozdíl mezi námi a ostatními evropskými zeměmi se zvětšuje. Průzkumy ukazují, že Česko od roku 2016 stagnuje, dokonce se od té doby o 0,3 % zhoršilo. Jednou z výrazných příčin tohoto rozdílu je tzv. ballanced worklife a distribuce volného času mezi ekonomické, pečující a sociální aktivity.

Podle studie společnosti McKinsey z roku 2021 “ženy ve střední a východní Evropě v průměru denně odpracují téměř pět hodin neplacené práce, což je více než 2,5krát více než denní neplacená práce mužů. V západní Evropě a severských zemích, je celkový počet podobný (4,4 a 4 hodin), ale rozdíl mezi muži a ženami je menší – ženy v severských zemích odpracují 1,8krát více než muži a v západních zemích ženy odpracují 1,9krát více neplacených hodin práce než muži.”

Právě vyrovnaná distribuce volného času a větší zapojení mužů při práci v domácnosti a péči o ostatní členy rodiny jsou klíčové pro posílení postavení žen ve společnosti.

Zatímco muži věnují svůj čas aktivitám, za které jsou většinou placeni, ženy vykonávají neplacené práce, jako je péče o domácnost, děti a další rodinné příslušníky. Kvůli tomu pak mají méně času na péči o sebe, vlastní rozvoj nebo na rozvoj pracovní kariéry.

Mezi prvními se v rovnoměrné distribuci volného času mezi muži a ženami již tradičně umisťují Norsko, Švédsko a Dánsko. Zajímá vás, jak to dělají? Inspiraci z první ruky můžete načerpat na konferenci Equal Pay Day 2024, na které bude jeden z odpoledních panelů věnován právě zkušenosti ze severských zemí. O příklady z vlastní praxe se zde podělí zástupci společnosti LEGO: Janet Ross, Head of People, Place & Culture, CEEMEA, LEGO Trading a Martin J. Siebenhandl, General Manager CZ and SK, LEGO Group. Společnost například celosvětově prosazuje pracovní podmínky přátelské pro rodiny a její zaměstnanci mají k dispozici minimálně 26 týdnů placené dovolené na péči o dítě pro hlavní pečující osobu a osm týdnů placené dovolené pro vedlejší pečující osobu nebo čtyři týdny na péči o blízké. A to zdaleka není vše.

Svůj pohled a zkušenosti z rozdílných přístupů k tématu genderové rovnosti v různých kulturách bude s dalšími diplomaty a diplomatkami polemizovat i Soren Kelstrup, velvyslanec Dánska.

Na konferenci budeme otevírat i další témata, týkající se nutné celospolečenské změny, a jak se na ní lze podílet ať již z pozice firmy, zástupce veřejné sféry nebo jednotlivce. Organizace Business & Professional Women CR, která konferenci každoročně pořádá, o změnu usiluje již 15 let a využívá k tomu řadu různých mezinárodních projektů. Jedním z nich je například Women’s Empowerment Principles, zaměřený na posílení vlivu žen napříč společností. V současné době má Česko 14 signatářů, kteří se do projektu aktivně zapojili.

Autorkou článku je Radmila Pinkavová Jirkovská