Udržet v IT týmech diverzitu je pro nás výzva

V oborech, které vyžadují neustálé přizpůsobování se a schopnost udržet krok s překotným technologickým vývojem, nebude dostatek kvalitních odborníků asi nikdy. Firmy tak musí k problému s nedostatkem lidského kapitálu přistupovat kreativně, snažit se myslet mimo zajeté koleje, přemýšlet nad správnou dělbou práce napříč týmy, říká personální ředitelka společnosti TOTAL SERVICE Jana Hančurová.

 Od roku 2018 vedete divizi lidských zdrojů ve společnosti TOTAL SERVICE. Jaké to je zastávat tuto pozici v IT firmě? Je Vaše práce v tomto ohledu něčím specifická?

Pojďme si nejprve říci, co naše firma dělá, z toho vyplývají specifika práce personalisty. TOTAL SERVICE je řečí laika společnost, která nahrazuje celé IT oddělení či jeho části ve firmách, které buď nechtějí mít vlastní IT nebo vlastní IT mají, ale potřebují doplnit vysoce kvalifikovanou část. Zaměřujeme se na komplexní služby v oblasti IT infrastruktury, tj. pomáháme v oblasti sítí, serverů a datových úložišť, včetně hardwaru, na kterém tyto části běží.

Specifický je tedy především nábor, kdy hledáme uchazeče s potřebnými tvrdými znalostmi vhodně zkombinovanými s měkkými dovednostmi. Naši zaměstnanci nejsou „sklepní ajťáci“, ale profesionálové, kteří umějí nejen vyřešit nemožné ihned a zázraky na počkání, ale také srozumitelně a věcně komunikovat s IT manažery firem, navrhovat vhodná řešení, edukovat uživatele a v neposlední řadě jsou držitelé prestižních certifikací jako jsou například CCNP, RHCE, NSE7, HPE Master ASE, z projektově orientovaných pak ITIL, TOGAF či Prince2. To samozřejmě nese velký tlak na samotné zaměstnance, ale také jejich nadřízené spolu s HR, abychom správně odhadli potenciál našich stávajících či budoucích zaměstnanců a pomáhali ho dál rozvíjet.


V České republice se už dlouhou dobu hovoří o nedostatku kvalifikovaných odborníků v oboru IT. Je situace opravdu tak vážná, jak se z vyjádření firem zdá? Kdo podle Vás na pracovním trhu v IT oboru nejvíc chybí?

V oborech, které vyžadují neustálé přizpůsobování se a schopnost udržet krok s překotným technologickým vývojem, asi situace nebude ideální nikdy. Firmy jsou dlouhodobě nuceny přistupovat k problému s nedostatkem lidského kapitálu kreativně, snažit se myslet mimo zajeté koleje, přemýšlet nad správnou dělbou práce napříč týmy, nad průběžnými úpravami pracovní náplně v souladu s měnícím se prostředím a zajišťovat co největší míru vzdělanosti a úroveň kompetencí jednotlivců i organizačních celků.

Je samozřejmě nepříjemné, když kvůli nedostatku pracovníků jsou přetěžováni stávající zaměstnanci, a to je situace, které čelí personalisté nejen IT oborů. Spolu s každou generací se mění i postoje k práci, ochota zaměstnanců udělat o krok navíc, překročit vlastní stín.

Výjimečně celé téma zobecním – na trhu dlouhodobě chybí lidé ochotní se učit, namáhat si hlavu, jít do práce srdcem a věnovat svému vzdělávání se čas mimo pracovní dobu. Obecně má lidský mozek v důsledku nadužívání a bohužel i zneužívání moderních technologií tendence zakrnět a lenivět – přibývá těch, kteří spoléhají na to, že na každou otázku odpoví vyhledávač nebo dokonce dnes tolik populární chaty s umělou inteligencí. Doufejme, že aspoň část z nich pochopí, že jen na dobrou otázku existuje dobrá odpověď a že bez kritického myšlení nedokáží vyhodnotit, zda vyhledávač či umělá inteligence nelžou nebo nezkreslují fakta.


Musíte i v TOTAL SERVICE řešit nedostatek lidí? Jak se Vám to daří?

Skvělých týmových hráčů, silných individualit a celkově kvalitních lidí nebude mít žádná dynamicky rostoucí firma, jakou  TOTAL SERVICE bezesporu je, nikdy přebytek. Snažíme se dobře plánovat zdroje, předvídat a být alespoň o malý krok napřed a mít náborovou strategii promyšlenou na střednědobé období a současně ji přizpůsobovat aktuální situaci na trhu práce. Obtížné je udržet v rámci firmy i týmů diverzitu, ať už věkovou, genderovou či zkušenostní, aniž bychom museli ubírat na kvalitě nových posil.


Máte například nějaký recept, jak IT specialisty přilákat? Co podle Vašeho názoru ovlivňuje v současné době jejich motivaci přijmout tu či onu pracovní nabídku? Jsou peníze tím nejdůležitějším motivátorem?

Univerzální recept z dlouhodobého hlediska v náboru neexistuje. Nábor je vždy poplatný době a geopolitické situaci. Velkou výzvou současnosti je přizpůsobení se jednotlivým generacím – opečovávání odcházející generace boomerů, neustálé upravování a nastavování procesů pro zrající generaci X přes nutné balancování pracovních podmínek na míru náročným mileniálům a námi zhýčkané digitální generaci Z.

Nejde jen o to zjistit, co noví či stávající zaměstnanci chtějí, výzvou je sladit očekávání lidí s potřebami našich klientů za podmínky udržení finanční logiky celého schématu. Znamená to dobře plánovat, předvídat a mít vyřešené krizové scénáře, protože produktem TOTAL SERVICE je perfektní služba s přidanou hodnotou, kterou je velká dostupnost a vysoká úroveň technologické znalosti, a to vše za konkurenceschopnou cenu.

Dle průzkumů sice peníze nejsou až na prvním místě, ale i my musíme držet motivující mzdy, které dávají smysl zaměstnancům i našemu firemnímu cash-flow. Využíváme proto odborných průzkumů v oblasti mezd, kterých se aktivně účastníme, a neustále validujeme naše čísla a srovnáváme je s trhem.

Kde patříme rozhodně ke špičce na trhu jsou zejména možnosti neustálého vzdělávání se, nejen formálního vedoucího k prestižním IT certifikačním zkouškám, ale také fyzická možnost si „osahat“ nejnovější technologie celosvětových lídrů v oblasti informačních technologií. Naši zaměstnanci mají na rozdíl od tzv. interních IT specialistů reálnou možnost být u zavádění či úprav nejnovějších technologií firem jako jsou IBM, HPE, CISCO, Microsoft, VMWare, Lenovo, Fortinet, RedHat, Zabbix či Oracle. Což je pro většinu zdravě ambiciózních IT profesionálů důležitější než mzda nastavená vysoko nad tržním mediánem, ale bez možnosti skutečného profesního růstu. Pro nováčky pak máme léty praxe vyladěnou TS akademii, kde získají velmi solidní základ v komplexní správě infrastruktury – od sítí, přes servery až po monitoring.

Nepodceňujeme ani trendy v oblasti rovnováhy osobního a pracovního života, a přestože naši klienti očekávají službu často v rozsahu až 24/7 po 365 dní v roce a současně na místě přímo ve svých prostorách, využíváme v maximální možné míře hybridní místo výkonu práce (tj. kombinaci docházení do kanceláře/ke klientovi a práce z domova) spolu se semi- až plně pružným nastavením pracovní doby, nechybí ani možnosti kratších úvazků. To vše jsme měli velmi dobře nastavené již před covidem, který nám umožnil naše procesy dále vylepšit a zefektivnit.

Motivace uchazečů je v dnešní době velmi proměnlivá proměnná, proto se snažíme nabízet našim stávajícím i budoucím zaměstnancům zdravě namixované možnosti vzdělávání se, profesního růstu, možnost být součástí neustále rostoucího a dynamicky měnícího se soukolí a současně být schopen řídit alespoň do určité míry svůj volný čas a život. Po profesní stránce je u nás každý zaměstnanec strůjcem vlastního profesního štěstí, protože množství technologií a dalšího profesního rozvoje je opravdu pestré a díky IT oboru takřka nekonečné.

Jak se podle Vás bude situace ohledně nedostatků pracovníků v IT do budoucna vyvíjet?

Firmy se již nyní nemohou spoléhat na snadný příliv zkušených pracovníků a významnou roli budou i v budoucnu hrát coaching a mentoring. Ve spoustě oblastí bude pokračovat větší automatizace procesů, což samozřejmě může v některých oblastech utlumit poptávku po méně kvalifikované práci a povede ke zvýšení produktivity a efektivity.

Nad sebelepším automatem ale musí být člověk, který dokáže správně procesy nastavit, odladit a přizpůsobovat dynamicky se vyvíjejícímu prostředí. Což povede k tlaku na nábor těch, kteří budou schopni flexibilně přizpůsobovat svůj znalostní set novým podmínkám, budou mít velkou míru adaptability a schopnosti učení se. Nedostatek hotových odborníků povede k ještě vyššímu tlaku na jejich výchovu, ať už z řad absolventů nebo odborníků z oborů, které budou zanikat nebo utlumovat činnost díky automatizaci.

Do této definice ale lze zahrnout i mnoho oborů mimo informační technologie, které budou čelit stejným výzvám – jak správně přilákat, identifikovat a následně zapracovat novou pracovní sílu. Ale protože svět práce není světem ideálním, výzvou bude spíše kvalitní adaptace nových talentů tak, aby zvládly vyhovět nárokům neustále se měnícího světa.