Nové podmínky zaměstnávání na dohodu zvyšují investice firem do automatizace

Od začátku letošního roku platí v Česku nové podmínky pro zaměstnávání na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Některé firmy vyšší nároky na ně v tomto ohledu řeší po svém, větším zapojením automatizace do svého provozu.

Mezi hlavní změny, které novela zákoníku práce přináší, patří například omezení maximálního počtu hodin, které lze na dohodu o provedení práce odpracovat u jednoho zaměstnavatele, na 300 hodin ročně, povinnost zaměstnavatele přihlásit zaměstnance k nemocenskému pojištění, pokud je dohoda sjednána na dobu delší než 3 měsíce a průměrný výdělek přesáhne 3 000 Kč měsíčně či povinnost zaměstnavatele odvádět za zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění ve výši 5 % z výdělku, pokud je dohoda sjednána na dobu delší než 3 měsíce a průměrný výdělek přesáhne 3 000 Kč měsíčně. Tyto změny vedou ke stále většímu tlaku na efektivitu práce a mnoho zaměstnavatelů volí investice do automatizace.

Roboti pro výrobu v nejrůznějších segmentech dokáží provádět různé operace a nahradit zaměstnance například při montáži, svařování, lakování, balení nebo kontrole kvality. Robotizované stroje se uplatňují i v zemědělství, kde dokáží ušetřit mnoho lidí při setí, sklizni, zavlažování nebo hnojení. „Mnoho českých zemědělců aktuálně investuje do moderní zemědělské techniky a technologií. To jim umožňuje zefektivňovat procesy a vystačí si často i s menším množstvím pracovníků. Bez moderních technologií by to měli zemědělci v dnešní době a budoucnu velice těžké,“ říká Jakub Hurta, obchodní ředitel společnosti Agromex.

Využití robotických strojů se rozšiřuje také v oblasti úklidu, kde mnoho zaměstnanců pracuje právě ve zmíněném režimu dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to napříč segmenty. Firmy v tomto ohledu zapojením robotů do úklidu zvyšují efektivitu a snižují nároky na personální kapacity.