V technickém světě je spousta zajímavých příležitostí i pro ženy

Každý ze zaměstnanců naší společnosti má možnost si definovat rozvojový plán a posouvat své znalosti a dovednosti s podporou společnosti a nadřízených, vysvětluje Eva Dorazilová, HR Specialist ve společnosti Foxconn Czech Republic, která je jednou z oceněných letošního ročníku ProfiHR Awards.

Za rozvojový program „STEM development for Women“ jste získali ocenění Profi HR Awards v kategorii „ESG projekt roku“. Prozraďte nám o něm něco víc…

Jedná se o rozvojový program s cílem podpořit rozvoj našich zaměstnankyň. Název je zkratkou anglických výrazů pro vědu (Science), technologie (Technology), Engineering a matematiku (Mathematics). Naše kolegyně chceme motivovat a povzbudit v prohloubení znalostí v těch oblastech, které ženám obecně nejsou tolik blízké. Jako například Python programování, umělá inteligence (AI), Cyber Security nebo analýza dat. Nicméně nezapomínáme ani na měkké dovednosti a dle zájmů našich kolegyň nabídneme i témata jako prezentační dovednosti, školení efektivní komunikace a další. Program má 3 části: analytickou, vzdělávací a mentoring. Nejprve nám zúčastněné kolegyně vyplnily dotazník, který sloužil k identifikaci rozvojových potřeb převážně v technických znalostech a dovednostech. Poté v lednu následovalo jednodenní setkání navržené na základě odpovědí z dotazníku. Na tomto setkání k účastnicím promluvil ředitel divize John Gallagher a sdílel svou vizi v oblasti rozvoje žen ve Foxconnu. Přednášku s názvem „Let’s get motivated to learn: Human rights and women in STEM“ představila lektorka Ellen Walker ze společnosti Rights Tech Women. Brice Copy ze společnosti CERN a naše kolegyně Lucie Sladká z engineering týmu pak pokračovali s rozjezdem samotného školení„Tech training – let’s jump in!“ Závěrečnou fází je individuální mentoring, jehož se na straně mentorů účastní seniorní kolegové z naší společnosti i od našeho zákazníka.

Jak vypadá reálná spolupráce mentora a mentee?

Časová náročnost je pro oba zhruba jedna až dvě schůzky měsíčně v délce 60 až 90 minut, a během období března až přelomu května a června. Tento interval je po dohodě možné protáhnout až na 6 měsíců. Na prvním společném setkání si nastaví cíl, ke kterému budou směřovat. Nyní už běží samotné schůzky a zpětná vazba je zatím pozitivní.  Aktivní zapojení je vyžadováno z obou stran a je základním přepokladem pro úspěch celého programu.


Kde se vzala motivace pro jeho vytvoření?

Sami si stále více uvědomujeme, že podporovat diverzitu nejen v technických pozicích v naší společnosti je pro dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání potřeba. A to i s ohledem na situaci na trhu práce, která je dlouhodobě neúnosná. Když nás tedy oslovil zákazník s nabídkou podpory v této oblasti, neváhali jsme a pustili se do společného projektu. Chceme ukázat našim dámám, že i v technickém světě je spousta zajímavých příležitostí.


Jaký je o účast v programu mezi ženami z Foxconnu zájem?

Měli jsme nejprve trochu obavy, zda najdeme dostatek zájemkyň, ale nakonec se nám přihlásilo více než 40 kolegyň napříč všemi odděleními. Tímto jim děkujeme za odvahu se zapojit a všem ostatním za podporu programu. Naše velké DÍKY také patří našemu managementu, které nás v této oblasti velmi podporuje.


A co muži, i pro ně plánujete nějaký program dalšího vzdělávání a rozvoje?

Vzdělání a rozvoj zaměstnanců je jedním z pilířů naší společnosti. Každý z nás má možnost si definovat rozvojový plán a posouvat své znalosti a dovednosti s podporou společnosti a nadřízených. Věříme, že i muži si nějaké zajímavé aktivity vyberou.


S jakými největšími výzvami se podle Vás v současné době manažeři v HR musí vypořádávat a co je čeká do budoucna?

Stále trvá nepříznivá situace na trhu práce a nedostatek kandidátů na volné pracovní pozice, který firmy mnohdy řeší náborem v zahraničí. Jako velkou výzvu v tom okamžiku vnímáme začlenění nových kultur do stávajícího fungování firmy. Digitalizace a automatizace jsou už známé pojmy, ale stále mají dostatek prostoru pro realizaci. Stejně tak jako AI a hledání cest, jak umělou inteligenci využít v reálné každodenní praxi. S tím souvisí výzva pro HR směřující ke zvyšování kompetencí našich lidí tak, abychom zaměstnance připravili na nové, komplexnější a kreativnější činnosti.