Finance v Akcentě nově řídí Patrik Biňovský

Platební instituce specializující se na zahraniční platební styk a devizové operace pro exportéry a importéry Akcenta CZ, oznamuje změnu na klíčové pozici. Novým finančním ředitelem a místopředsedou představenstva se stává Patrik Biňovský, který na tomto postu střídá Daniela Johanise. Kromě financí bude zodpovědný také za risk.

Patrik má za sebou více než deset let zkušeností v bankovním sektoru, z toho přes pět let řídil inovace v Raiffeisenbank. Byl tak přímo zodpovědný za vytváření strategie banky. Podílel se také na jejich akvizičních projektech, jako byla fúze retailové části Citibank nebo banky Zuno.

„Ve svém profesním životě jsem měl příležitost být aktivně u klíčových akvizičních projektů Raiffeisenbank a podílet se na jejich úspěšném dokončení. Také jsem vedl inovační tým, který pracoval na vizích, jež budou formovat v budoucnosti nejenom Raiffeisenbank, ale celý bankovní sektor. Tyto zkušenosti bych rád zúročil v Akcentě a spolu s celým týmem skvělých spolupracovníků ji provedl transformací v digitálního lídra na poli nebankovních poskytovatelů platebních služeb,“ řekl ke svému jmenování místopředsedou představenstva Akcenty CZ Patrik Biňovský.