Benefity prochází vývojem, roste poptávka po flexibilitě

Od koronavirové pandemie roste poptávka po flexibilitě, po možnosti rozhodnout se kdy a kde budeme během pracovní doby fungovat. Každý den z domova by však chtěl pracovat jen zlomek lidí, říká Aneta Martišková, Corporate Affairs & CSR Director Edenred Česká republika

Společnost Edenred je pro řadu firem partnerem pomáhajícím jim poskytovat jejich zaměstnancům benefity. Když se podíváme na situaci právě kolem benefitů, jaké dnes v této oblasti panují trendy?

Díky našemu zahraničnímu přesahu vidíme, že pojítkem současných trendů je takzvaný wellbeing, tedy holistická péče o duševní a fyzickou pohodu. Dnes prostupuje opravdu vším. Velký důraz na ni vidíme hlavně u mladší generace, která v posledních letech se svými požadavky a specifickým vnímáním světa pohání postupnou transformaci, kterou celá oblast benefitů prochází. Dalším důležitým trendem je péče o pracovní prostředí, která firmám může přinést vyšší produktivitu, ale také tzv. stmelený a silný pracovní tým. Trendy je zkrátka nezbytné pečlivě sledovat a nabídky benefitů přizpůsobovat a inovovat tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám a přáním zaměstnanců, ale především tomu, co se děje ve světě. Proto my nemůžeme a nechceme být pouze poskytovatel benefitů, ale především partner a rádce, který firmám pomáhá podporovat celkovou spokojenost a motivaci zaměstnanců.

Nevím, zda můžeme mluvit o dalším trendu, ale důležitou komoditou je rovněž čas a s tím tlak na efektivitu. Cílem je, aby digitální produkty usnadňovaly práci HR oddělením, která například díky našim benefitním řešením nemusejí s každým zaměstnancem probírat individuální potřeby, a přitom mohou zachovat jeho možnost výběru. Právě respektování individuálních potřeb je pomyslnou červenou nití v rámci benefitů. Firmy, které jsou nejflexibilnější a na změny reagují rychle, neztrácejí zaměstnance, a naopak snadno získávají jejich spokojenost a loajalitu.

Toto vše v oblasti benefitů obepínají rychle se rozvíjející digitální technologie. Mohu uvést jednoduchý příklad; Od klasických papírových poukázek jsme se postupně přesunuli k plně digitálním řešením, která nejen že šetří čas a peníze, ale zároveň také omezují množství papírového odpadu a šetří tak přírodní zdroje. U nás máme podíl digitál versus papírové řešení 80% versus 20% ve prospěch digitalizace. Zaměstnavatel může využít k odměňování zaměstnanců kartu Edenred ve dvou oblastech. Karta je totiž duální, má 2 separátní peněženky, a zaměstnavatel tak může přispět zaměstnancům na stravování anebo je odměnit příspěvkem na zaměstnanecké benefity – nebo kombinací. Karta následně při platbě sama rozpozná, kde zaměstnanec platí, a využije prostředky z peněženky, která je pro platbu určena, čímž jsou splněny legislativní podmínky pro daňové zvýhodnění benefitů.

Jsou benefity do nějaké míry ovlivněny i směrnicí ESG, která je pro řadu firem aktuálně tématem, kterému se výrazně věnují?

Samozřejmě. Požadavky, které dnes v oblasti společenské odpovědnosti vznikají, se také určitým způsobem odráží na skladbě benefitů a celkovém chování firmy. Ostatně to je něco, co také zaměstnanci od firem přímo vyžadují – nejsilněji tyto požadavky momentálně slyšíme od takzvané generace Z, která ve velkém nastupuje na pracovní trh. Její členové jsou vůči svým zaměstnavatelům mnohem citlivější a důslednější co se týče dodržování různých etických zásad a společenské odpovědnosti. Rozhodně tedy neplatí, že by kroky směrem k naplňování standardů ESG firmy dělaly pouze kvůli tomu, aby vyhověly nařízením a legislativním požadavkům. Myšlenka podpořit prospěšné aktivity velmi často vzniká přímo uvnitř firem, které se mnohem více zabývají například péčí o své bezprostřední okolí a místní komunity, jejichž součástí bývají právě jejich zaměstnanci. Často jde totiž o témata, která zaměstnanci sami pečlivě sledují a aktivně se o ně zajímají. Například od zaměstnanců, kteří nově nastupují do Edenredu, často slýcháme, že si nás vybrali právě kvůli pestrému portfoliu společensky odpovědných aktivit. Máme z toho velkou radost, především proto, že to dává těmto aktivitám další rozměr. Jako příklad mohu uvést třeba náš dobrovolnický den, tzv. Ideal Day, kdy 26. června každý rok celosvětově jako firma podporujeme vybrané dobročinné projekty. Jen v roce 2023 věnovali naši zaměstnanci v Česku 320 hodin dobrovolnictví v rámci této akce. Je to skvělý teambuilding spojený s prospěšnou aktivitou.

Když se podíváme na vývoj benefitů, jaké firmy svým zaměstnancům poskytovaly, v posledních letech, je zde nějaký výrazný rozdíl, něco, co se změnilo, od čeho se třeba upustilo?

V první řadě dochází k technologickým posunům, díky kterým vznikají moderní a elegantnější řešení tradičních benefitů. Třeba papírové poukázky jsme téměř zcela nahradili benefitními kartami nebo virtuální peněženkou. Naopak pozorujeme, že se na benefity, které tu byly vždy, jako je třeba dovolená navíc nebo firemní auto, postupně nabalují další výhody, které vycházejí ze společenských a generačních změn. Například dříve populární příspěvky na pohonné hmoty dnes nahrazuje podpora elektromobility, případně také carsharingu.

Po čem zejména ohromně roste poptávka, je flexibilita, tedy to, že se může zaměstnanec sám rozhodnout, kdy a kde bude během pracovní doby fungovat. Tento trend výrazně uspíšila koronavirová pandemie, během které firmy zjistily, že pevná pracovní doba a každodenní návštěva kanceláře není v mnoha případech nezbytná a lidé zvládnou bez problému pracovat i z domova. Data z našich průzkumů z května 2023 mezi zaměstnanci přitom ukazují, že úplně každý den by chtěl z domova pracovat jen zlomek lidí. Nejzajímavější je pro zaměstnance varianta, kdy část pracovního týdne pracují v kanceláři a část doma. To je přesně ta flexibilita – mít možnost si podle aktuálních potřeb a nálad vybrat to nejvhodnější řešení. Princip se ale dá aplikovat i u jiných benefitů.

Obecně si chtějí zaměstnanci sami rozhodovat o tom, jak benefity uplatní. Jako partner firmám proto nabízíme řešení ve formě cafeterie, tedy online systému, kam mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům nahrát konkrétní částku a její čerpání ponechat na jejich individuálních preferencích.

Jaké změny přineslo snížení částky, do které jsou benefity osvobozeny od daně? Od roku 2024 je to nově maximálně do výše poloviny průměrné mzdy.

Zaměstnavatelé na změnu reagovali většinou tzv. auditem poskytovaných benefitů. S novým nastavením jejich priorit a preferencí jsme jim i my často byli rádcem a partnerem. Průzkum, který jsme mezi firmami a jejich zaměstnanci v souvislosti s těmito změnami prováděli, ukázal, že v návaznosti na legislativní změny upravila výši ročního příspěvku pro své zaměstnance každá třetí firma.

Hned třetina zaměstnanců, kterým zaměstnavatel od nového roku snížil hodnotu přispívaných volnočasových benefitů, ale zároveň v průzkumu uvedla, že se omezení výrazněji dotkne jejich rodinného rozpočtu. I mnozí zaměstnanci tak byli nuceni si zvolit, které volnočasové aktivity budou nadále provozovat, a které naopak oželí. Nejčastěji uváděli, že plánují šetřit na nákupech produktů v oblasti péče o zdraví, na cestování a na návštěvách kulturních akcí.

Dalším důsledkem těchto změn je i to, že firmám – a jmenovitě pak především personalistům – přibyly nové povinnosti, kterým se musí nad rámec své dosavadní práce věnovat – a to především v rámci administrativy. Téměř dvě třetiny respondentů z řad zástupců firem v průzkumu potvrdilo vyšší administrativní zátěž, kterou nová pravidla přinesla. Firmy musí nově pečlivě monitorovat každý výdaj a plánovat je na celý rok tak, aby limit nepřesáhly a dodrželi tak všechny daňové požadavky.  Naše systémy tyto limity hlídají, ale mnoho benefitů jde i mimo nás – jako benefit je totiž vnímáno vše nad rámec mzdy.

Celý rozhovor s Anetou Martiškovou najdete v aktuálním čísle magazínu Profi HR.

Aneta Martišková, jedna z expertek s oceněním Tvář udržitelnosti roku 2023, je HR Osobností roku 2019 a patří mezi Významné ženy českého práva 2017. Ve společnosti Edenred Česká republika, která je předním poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů, zastává funkci ředitelky vnějších vztahů a udržitelnosti. V minulosti působila ve vrcholných pozicích v rámci managementu lidských zdrojů, vnějších vztahů a práva. Tyto oblasti zastřešovala během své téměř desetileté praxe pro zaměstnavatele v odvětví FMCG a komoditních trhů, finančních služeb i energetiky.

Edenred je přední digitální platforma pro služby a platby, která v ČR pečuje o 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, jimž poskytuje služby v síti 57 000 partnerských provozoven. K lídrům na českém trhu patří také v oblasti digitalizace. Stravenky a volnočasové benefity jsou k dispozici na jedné platební kartě Edenred Card. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay. Čerpání benefitů je možné online díky platformě Edenred Benefity Café.