Novým ředitelem komunikace Alma Career je Jozef Plško

Plško bude zodpovědný za posilování komunikace a korporátních vztahů Alma Career v aktivním dialogu a spolupráci se zástupci státu, zaměstnavateli a zaměstnanci, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami ve střední Evropě, na Balkáně a v Pobaltí.

Jozef Plško pochází ze Slovenska a žije v Bratislavě, kde bude působit. Do Alma Career přichází ze slovenské banky, kde poslední čtyři roky pracoval jako vedoucí komunikace. Ve své roli sledoval legislativní procesy a regulatorní změny a aktivně se podílel na ekologických projektech na úrovni EU. Jeho odpovědnost dále zahrnovala oblasti spolupráce se stakeholdery, korporátní záležitosti, externí a interní komunikaci, CSR a ESG. „Zkušenosti a odborné znalosti Jozefa Plška v oblastech government affairs, public relations, zapojení stakeholderů a CSR jsou pro Alma Career velkým přínosem v době, kdy začínáme naplňovat své cíle ve střední Evropě, Pobaltí a na Balkáně,“ říká Vesa-Pekka Kirsi, Senior Vice President společnosti Alma Career.

Alma Career, společnost působící na trhu náborových služeb v 11 zemích střední Evropy, Pobaltí a Balkánu, se zaměřuje na to, aby přispěla k řešení stále akutnějšího nedostatku pracovních sil v Evropě. Podle Eurostatu má více než 75 % společností v EU již nyní potíže s hledáním profesionálů s potřebnými dovednostmi. Podle EU téměř 63 % malých a středních podniků v EU nemůže najít potřebné talenty. Zároveň je nyní v EU neaktivních 21 % lidí ve věku 20–64 let a ke vstupu na trh práce potřebují cílenou pomoc.

„Předpokládáme, že v důsledku stárnutí populace bude v Evropě v nadcházejících letech velká poptávka po pracovnících. Nedostatek se pravděpodobně zvýší s předpokládaným poklesem populace v produktivním věku z 265 milionů v roce 2022 na 258 milionů do roku 2030 podle EU. Jinými slovy, z evropského trhu práce zmizí celkem 7 milionů zaměstnanců. Naším cílem je vést dialog a spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, abychom našli efektivní způsoby, jak zvládat nedostatek pracovních sil. Abychom se této role chopili a posílili novou značku Alma Career, zřídili jsme novou pozici ředitele komunikace,“ říká Vesa-Pekka Kirsi.

Jako součást řešení nedostatku pracovní síly Alma Career založila Profesia Lab, model spolupráce výzkumu a praxe mezi Alma Career Slovensko a americkou Michigan State University (MSU). Program Profesia Lab je v souladu s akčním plánem Evropské komise, který řeší nedostatek pracovních sil a dovedností tím, že podporuje nedostatečně zastoupené osoby při vstupu na trh práce a poskytuje podporu pro rozvoj dovedností, školení a vzdělávání.