Máte program pro rozvoj talentů? A mohli bychom ho vidět?

Rozvoj talentů v rámci firem je v současné době, kdy se firmy napříč obory potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, asi tou nejlepší strategií, kterou mohou realizovat. Jsou ale společnosti připraveny na výchovu svých budoucích leaderů? Jak pracují na jejich rozvoji? Právě to nás tentokrát zajímalo v rámci naší ankety.

Elizaveta Negreeva, People & Culture Business Partner Manager, JT International

V JTI má každý zaměstnanec rozvojový plán, který je zaměřen na současnou roli, potenciální kariérní postup nebo naší firemní kulturu. Na lokální úrovni absolvovali zaměstnanci na všech úrovních školení Leading To Inspire, které je zaměřeno na rozvoj leadershipu a překonání předsudků na pracovišti. Pro ženy máme speciálně navržený program nazvaný EVE – Empowering, Valuing, Elevating. Dalším programem, který naši zaměstnanci oceňují, je mentoring, který propojuje zaměstnance napříč odděleními a zeměmi v rámci klastru (Česko, Maďarsko, Slovensko). Na regionální úrovni máme program nazvaný IGNITE pro top talenty. Pomáhá zvyšovat připravenost a schopnosti talentů, aby byli vybaveni k dosažení úspěchu v širším JTI. Máme také různé nabídky Executive Education, včetně globálního mentoringu a koučování.

Jana Kopecká, COO, FlexiFin 

Ve společnosti FlexiFin se intenzivně zaměřujeme na podporu růstu talentů. Všem zaměstnancům proto nabízíme jazykové kurzy a možnost účasti na školeních odpovídajících jejich specializaci. Pro naše call centrum jsme pak vyvinuli speciální program Talent akademie. Jedná se konkrétně o půlroční vzdělávací program, který zahrnuje školení s externími lektory v oblastech jako je vedení lidí, time management, komunikace, řešení konfliktních situací, systém produktivity Zen a hotovo anebo vedení provozu. Dále máme pro call centrum kariérní stezky, které našim zaměstnancům poskytují jasný přehled o možnostech kariérního růstu. Tímto způsobem zajišťujeme, že každý má příležitost k profesnímu rozvoji a růstu. 

Jana Lagová, personální ředitelka, GUMEX

Ačkoliv nemáme přímo sestavený program nebo systém na práci s talenty, Vámi položená otázka je pro nás skvělou výzvou to napravit. Ve skutečnosti s talenty pracujeme. Většinou jde o případ přesunů zaměstnanců na nové pozice (identifikovat interní kandidáty a jejich potenciál) a přidělování nové zodpovědnosti. Dále se zaměřujeme na nově příchozí kolegy, k nimž vybíráme nejvhodnější členy týmu pro zaškolení nováčků. To platí např. i při budování nových středisek, kam zapojujeme schopné členy týmu z již zaběhlých poboček. Nebo v okamžiku, když dojde ke zvyšování požadavků zákazníků/dodavatelů, nastavujeme systém porad napříč týmy. Podporujeme individuální rozvoj našich zaměstnanců různými školeními na nové technologie, testové aplikace, podporujeme spolupráci v týmech a odděleních. Většina středního managementu je u nás složena z kolegů, kteří vyšli z řadových pozic a vypracovali se na řídící post. Už při výběru zaměstnance a posuzování jeho životopisu pracujeme s jeho talentem, díky kterému už vyhrál výběrové řízení na danou pozici, a to jakoukoli.

Jakub Opálka, Territory manager, Salesforce

V naší společnosti se snažíme podporovat růst a rozvoj talentů prostřednictvím různých programů a iniciativ. Klademe proto důraz na interní školení, mentoring a kariérní postup, což našim zaměstnancům umožňuje rozvíjet jejich dovednosti a postupovat dále v jejich v kariéře. Abychom ale udrželi krok s technologiemi a obchodními dovednostmi, vyvinuli jsme online vzdělávací platformu Trailhead. Tato bezplatná platforma nabízí vysokou úroveň vzdělávání pro každého bez ohledu na předchozí vzdělání a umožňuje studovat vlastním tempem, a to i z mobilního telefonu. Krom toho, se do velké míry zaměřujeme také na podporu rozmanitosti a inkluze, což zahrnuje i speciální programy pro ženy. Ve spolupráci s Czechitas dlouhodobě nabízíme kurzy zaměřené na vzdělávání žen v technologickém sektoru a v našem vlastním programu Bring Women Back to Work, pomáháme ženám vrátit se po delší pauze znovu do zaměstnání. Tyto aktivity nám tak umožňují nejen reagovat na aktuální potřeby našich zaměstnanců, ale též udržet konkurenční výhodu na trhu.

Joanna Gostik-Mewald, HR Director, Signify Europe East

Ve společnosti Signify uplatňujeme integrovaný přístup k řízení talentů a plánování podnikových kapacit. Naše obchodní a organizační výsledky jsou závislé na dovednostech a mindsetu našich lidí a na tom, jak dobře je připravíme na každodenní provozní a strategické výzvy. Nejdůležitější otázky, které si v Signify klademe, jsou: Jaké klíčové schopnosti našich lidí musíme zajistit, abychom na trhu zvítězili? Jak plánovat a efektivně integrovat skupinu vysoce výkonných talentů zevnitř organizace? Jaký nastavíme systém procesů a řešení, abychom díky talentům dosáhli v blízké budoucnosti vítězství? V Signfy jsme dobře vybaveni pro hodnocení potenciálu našich lidí, vyhodnocování talentů s manažery a plánování nástupnictví. Soubor nástrojů pro hodnocení je zaměřen především na identifikaci silných stránek našich lidí a následné sestavení některých vzdělávacích intervencí a plánů šitých na míru, abychom dále rozvíjeli jejich potenciál a ve většině případů jim také nabídli rozšíření možností v tom, co dělají na svých pozicích.

Alena Ratajová, HR Manager, Capgemini Česká republika

V Capgemini Česká republika klademe důraz na rozvoj talentů prostřednictvím inovativních programů a investic. Nedávné oznámení skupiny Capgemini o investici 2 miliard eur do umělé inteligence je toho příkladem. Plánujeme zdvojnásobit týmy v oblasti dat a AI na 60 000 specialistů a vyškolit téměř 100 000 členů týmu na generativní AI prostřednictvím Gen AI Campusu do poloviny roku 2024. Gen AI Campus poskytuje přístup k nejnovějším technologiím a školením v oblasti AI, což umožňuje zaměstnancům rozvíjet dovednosti a zvyšovat kvalifikaci. Vytvořili jsme platformu rAIse pro experimentování s generativní AI a industrializaci AI projektů s důrazem na bezpečnost a kontrolu nákladů. Investujeme také do rozšíření nabídky našich služeb, což přináší vyšší hodnotu klientům a rozšiřuje možnosti pro zaměstnance. Spolupracujeme s technologickými partnery, jako jsou Google Cloud, Microsoft, AWS, Salesforce a Mistral AI, aby naši odborníci mohli pracovat s nejnovějšími technologiemi a trendy v oboru.

Kristína Šmída, HR Director, ARICOMA

V ARICOMA máme prorůstovou strategii, která vyžaduje intenzivněji pracovat s poolem schopných a ochotných manažerů a expertů. Proto je i jedním z 5 strategických pilířů samotný Talent Management, jehož obsahem je mimo jiné iniciativy  i „Nástupnícky program“ zaměřený na succession planning a talent recognition. Pilotovali jsme jej před dvěma lety v jedné části ARICOMA, momentálně již vedení každé Business jednotky definuje další „NÁSTUPNÍCKE“ talenty, které postupně do programu zapojíme. Máme speciální dvouletý koncepční program složený z assessmentu, psychodiagnostiky, shadowingu, zapojení do strategických iniciativ, individuálního a skupinového rozvoje podle kompetenčního modelu, 360 zpětné vazby, mentoringu a koučinku. Celý program je stylově ukončený slavnostní ceremonií. Mám hlavně radost, že většina účastníků již v průběhu postupuje na seniornější pozice i když je program koncipován na dlouhodobý rozvoj s posunem na novou pozici 3+ let.

Jenůfa Pecháčková, Learning & Development Manager, PwC Česká republika

Máme specifický Talent program pro jasně definovanou skupinu lidí, ve kterých vidíme potenciál, že nám dorostou ve zralé leadery. Mají k dispozici celou škálu tréninků a workshopů zaměřených na rozvoj jejich schopností vést lidi a být dobrým lídrem. Z toho můžeme vypíchnout Clifton Strengths 34 diagnostiku, která vedle sebepoznání umožňuje i přesnější zacílení cestu dalšího rozvoje, např. formou dvoudenního development centra. Talenti hojně využívají extra rozpočet, tzv. Jackpot budget. Sami si žádají o konkrétní rozvojovou aktivitu, a když ji obhájí smysluplnost investice pro ně samotné i pro firmu, už jim nic nebrání v realizaci. Důležitou součástí programu je také networking, kdy mohou sdílet své zkušeností s ostatními kolegy a učit se jeden od druhého. A k tomu mentoring, ať už ve formě mentoringu s partnery z vedení firmy, nebo v rámci programu mezi-firemního mentoringu. Specialitou je Spotlight prezentace, kde představují své projekty i sami sebe.

Petra Jalovecká, HR marketing, Seznam.cz

Máme tým trenérů, který posiluje naše schopnosti i rozvoj. V Seznamu najdete plno špičkových profíků, kteří se nebojí poprat s každou výzvou, k tomu nepotřebují nutně svaly, ale kondičku mysli. A proto máme propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců, v kterém si vybere nováček i ostřílený matador. Trenéři dokážou připravit vzdělávací program na míru, ať už formou konzultací, individuálního vzdělávání nebo e-learningu (kde za rok 2023 evidujeme více jak 8400 přihlášení). Rozvoj a sdílení know how podporujeme i vlastními meetupy, interními konferencemi nebo webináři. Žárlivostí ani lakotou netrpíme, rádi zajdeme načerpat inspiraci ven nebo naopak předáme znalosti světu zase my.

Šárka Vernerová, HR manažer pro oblast EMEA, Red Hat

Jako organizace s otevřenou firemní kulturou Red Hat intenzivně podporuje individuální talenty všech svých zaměstnanců. Klíčovým prvkem našeho tzv. „řízení talentů“ je aktivní zapojení manažerů i samotných zaměstnanců do neustálého zlepšování výkonu, aktivit spojených s osobnostním rozvojem i plánování nástupnictví a aktivit v oblasti kariérního postupu. V roce 2023 jsme spustili řadu iniciativ zaměřených na vylepšení procesů v oblasti řízení talentů s cílem podpořit vznik silnějšího spojení mezi spolupracovníky a manažery tak, aby se zajistil konzistentní a spravedlivý přístup k jednotlivcům s ohledem na odměňování, povyšování a míru poskytnutých rozvojových aktivit. Mezi aktivně využívané programy patří zejména rotace pracovních pozic v rámci organizace, tzv. shadowing, tedy trénink juniorů, externistů a studentů formou sledování zkušenějších kolegů při práci, či dočasné pověření výkonem manažerské funkce. Mezi hojně využívanými nástroji mezi manažery jsou pravidelná hodnotící sezení poskytující zpětnou vazbu, mentoringové programy, kariérní koučink nebo dlouhodobé vzdělávací aktivity.