Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro Profi Brunch

Všeobecné obchodní podmínky společnosti A 11 s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97840, se sídlem: Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2, IČ: 27120805. Tyto všeobecné obchodní podmínky v souladu s § 1751 zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást objednávky účasti na Profi Brunch mezi A 11 s.r.o. a objednatelem.

Objednatelem je osoba nebo společnost, která provedla závaznou objednávku účasti na Profi Brunch pomocí on-line formuláře nebo e-mailu.

Platební podmínky:

Nárok na sníženou cenu akce má pouze předplatitel tištěné verze časopisu nebo jeho zástupce v maximálním počtu 2 osoby na jeden výtisk předplatného.

Podmínky stornování objednávky účasti na Profi Brunch:

5 a více pracovních dní před akcí … storno bez sankce – lze zrušit účast a v případě již provedené platby bude částka vrácena v plné výši

3 až 4 pracovní dny před akcí … sankce 50 % – v případě, že nebyla platba provedena, dojde k opravě faktury ve výši odpovídající částce sankce, kterou je objednatel povinen uhradit. V případě již provedené platby bude vrácena částka pouze ve výši 50 % původní částky.

méně než 2 pracovní dny před akcí … sankce 100 % – v případě, že nebyla platba provedena, je objednatel povinen ji uhradit. V případě již provedené platby není nárok na její vrácení. Objednatel může maximálně využít účast na následující Profi Brunch zdarma a tím se vyhne sankci.

Objednatel má nárok na účast na akci na základě provedení platby nejpozději v den konání akce ve prospěch A 11 s.r.o.

Veškeré změny objednávky včetně případného storna je třeba oznámit pomocí e-mailu na adresu [email protected].