D. Mandíková: Ráda podporuji ženy na trhu práce v rozvoji jejich potenciálu

Letošní 13. ročník pracovně-zážitkové akce Equal Pay Day, který se uskuteční ve dnech 8. až 10. 4. 2022 a jehož je časopis Profi HR mediálním partnerem, se blíží. Nahlédněte s námi do zákulisí a pojďme zjistit, jak se na ni připravuje průvodkyně konferencí Drahomíra Mandíková, Chief Corporate Affairs Officer, Asahi Europe & International. 

Drahomíra je u Equal Pay Day (EPD) již téměř 10 let. Letos ji budeme mít možnost zažít i jako průvodkyni konferenčním dnem Equal Pay Day. Pro řadu žen může být velkým vzorem ženského leadershipu.  Její vášeň pro pivo, kultivovanou pivní kulturu a svět pivovarnictví, ve kterém se pohybuje už 22 let, je silná a inspirativní.  A s ní přichází i poslání posouvat korporátní svět k větší odpovědnosti a udržitelnosti.  A to nejen v Asahi, ale v celém odvětví pivovarnictví v Evropě, kde Drahomíra vede pracovní skupinu Udržitelnosti v rámci Evropského sdružení pivovarníků.  Před nástupem do mateřské firmy Asahi pracovala pro Plzeňský Prazdroj v Čechách, na Slovensku a v Indii.  Jak vnímá téma změny?  V čem je konference EPD pro ni výjimečná?  A jak nerovné odměňování v důsledku ochuzuje nejen ženy? 

V čem je pro Vás konference Equal Pay Day výjimečná?

Konference EPD mě zaujala od počátku, protože spojuje hodnoty, ve které věřím.  Jsou jimi rovné příležitosti a podpora diverzity.  Proto jsem se rozhodla podpořit nejen tuto konferenci, ale sama přispět k transformaci společnosti. Mým posláním je měnit podnikatelské prostředí a vytvářet podmínky pro to, aby bylo zodpovědnější a přinášelo pozitivní dopad do celé společnosti.  Mojí úlohou ženské lídryně je podpořit ostatní ženy na trhu práce, aby naplno rozvinuly svůj potenciál a mohly tak uplatnit svoje unikátní schopnosti a dovednosti.  Právě tímto způsobem budou moci dále pozitivně formovat naši společnost.  EPD považuji za určité zrcadlo nastavené společnosti. Nerovné odměňování představuje vážný společenský problém.  Pokud není ve společnosti dosažena rovnost platů mezi oběma pohlavími, tak výsledek není pro nikoho dobrý.  V České republice ženy vydělávají v průměru o 20 % méně než muži.  V důsledku toho každá rodina nebo společná domácnost o 20 % příjmu přichází. A právě toto téma již 13. rokem Equal Pay Day velmi otevřeně diskutuje.  Oslovuje dotyčné subjekty i jednotlivce, kteří mají možnost zjednat nápravu a dodává sílu ženám, aby se samy aktivně zapojily do řešení problému.  Ne vždy si my ženy dokážeme o spravedlivou odměnu říct.  Někdy příliš pasivně čekáme, že budeme odměněné za perfektně vykonanou práci a neumíme se o zaslouženou odměnu náležitě přihlásit.  

Jak se připravujete na moderování nebo spíše v pravém slova smyslu provádění konferenčním dnem?  Této role se ujmete společně s Vojtou Urbanem, koučem a zakladatelem projektu Urbanlife.    

S přípravou na konferenci jsem začala ve spolupráci s Lenkou Šťastnou a celým týmem EPD.  Oslovovala jsem leadery různých firem, jak z byznysu, tak z konzultačních společností, které se věnují tématu změny a transformace společnosti.  S Vojtou Urbanem budeme vskutku tandemový pár, který nebude jen pokládat otázky, ale bude se během celého dne snažit přinést inspiraci společně s měřitelnými příklady dobré praxe do každodenního fungování firem.  Mezi diskutovanými tématy se objeví ekonomika a role žen, oblast udržitelného rozvoje a samozřejmě se podíváme i na roli žen podnikatelek a potenciál, který ženské podnikání společnosti přináší.          

Konference EPD je pro účastnice a účastníky vskutku unikátní. Inspirací z jednotlivých vystoupení skutečných osobností, energií v sále, možnostmi networkingu a celkovou nabíjející atmosférou.  V čem vidíte přínos konference pro firmy?

Dnes se problematikou diverzity a inkluze zabývá již hodně firem.  Tato konference je pro firmy důležitá, protože poskytne inspiraci jak firmám samotným, tak zároveň může podpořit kariérní směřování jednotlivých účastnic a účastníků.  Konference je doplněna mentoringovými setkáními.  Sama jsem byla svědkem toho, jak se ke mně po roce ženy vrátily a sdílely, jaký dopad do jejich životů konference měla.  Ať už v podobě inspirace a dodání odvahy učinit zásadní rozhodnutí, posunout se v dovednostech manažerského řízení nebo zlepšit některé oblasti v soukromém životě.  Zároveň je na konferenci velký prostor pro networking a navazování jak strategických obchodních kontaktů, tak i pro diskuze o vhodných praktikách souvisejících s problematikou rovného odměňování nebo diverzity a inkluze.  Investice firem do toho, že zakoupí vstupenky pro své zaměstnance na tuto konferenci se určitě vyplatí.  

Jsi expertkou v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti, která je jedním z pěti hlavních témat, kterým se konference bude věnovat.  Během pandemie se ukázalo, že udržitelnost nemůže zůstat okrajovým tématem, ale stává se tématem ústředním.  O jaké příklady dobré praxe se můžete podělit v rámci Asahi?

Oblast udržitelnosti je opravdu zásadní.  Po dobu pandemie jsme si ještě více uvědomili, jakým darem příroda je.  Někteří k tomuto poznání došli vůbec poprvé.  Výlety do přírody v době lockdownu nám všem přinášely zlepšení fyzické i psychické kondice.  V momentech, kdy docházelo v největších průmyslových zemích k částečnému zastavení průmyslu, se životní prostředí začalo zlepšovat.  Situace je však i nadále alarmující.  Proto se tématem udržitelnosti zabývám nejen v Asahi, ale i v rámci Evropského sdružení pivovarníků.  V Asahi jsme přijali odvážné závazky v oblasti udržitelnosti do roku 2030.  Snažíme se o výrobu piva bez emisí CO2, snižujeme spotřebu vody, uplatňujeme cirkulární přístup a přinášíme znovu použitelné či recyklovatelné obaly.  A náš business naštěstí cirkulární využívání umožňuje.  Věděli jste, že takový sud lze využívat po dobu více než 10 let?  A i potom se materiál z něho opět využije?  Postupně v České republice i na Slovensku nahrazujeme PET obaly vratnými skleněnými lahvemi, které mají nejnižší zátěž na životní prostředí z pohledu emisí CO2.

Jsme hrdí i na spolupráci s farmáři, protože pivo se vyrábí z přírodních surovin, ať už jde o ječmen či chmel.  Na Žatecku ve spolupráci s firmou Microsoft zavádíme programy, které umožní využívání umělé inteligence za účelem efektivního hospodaření s vodou. Právě Žatecko je regionem, kde jsou zásoby vody pod dlouhodobým normálem.  

V rámci udržitelnosti se věnujete i podpoře komunit, že?

Ano, Asahi má poslání vytvářet smysluplná spojení pro lidi a planetu.  Chceme vytvářet partnerství podporující přístup pozitivní pro naši planetu a formovat prostředí, ve kterém každý jedinec bude moci naplno uplatnit svůj potenciál.  Pivovarnictví bylo dlouho segmentem, ve kterém působili převážně muži, ať již v managementu nebo jako hlavní konzumenti.  Proto se zaměřujeme na inkluzi a daří se nám plnit závazek o zvyšování počtu žen v managementu společnosti.  A samozřejmě se věnujeme i problematice rovného odměňování.  Hodně pozornosti jsme věnovali zevrubným interním studiím, abychom zjistili, proč k nerovnému odměňování dochází.  Často to bylo v důsledku odchodu žen na rodičovskou dovolenou a potom při návratu na pozici se vracely i na předchozí úroveň odměňování.  Provedli jsme spoustu systémových změn.

A v neposlední řadě se věnujeme i problematice zodpovědné konzumace alkoholu.  Proto nabízíme i velké množství nealkoholických piv, tak, aby spotřebitelé měli šanci si vybrat.                   

Je mi líto, že se náš rozhovor chýlí ke konci.  Více si určitě řekneme na konferenci EPD.  Ještě Vás poprosím o slovo závěrem?  

Je důležité, aby opravdu každý začal sám u sebe.  Dbejme o vlastní zdraví a psychickou pohodu.  Pokud máme tento pevný základ, tak se můžeme zamyslet nad tím, jaké je naše poslání a jakými kroky ho konkrétně naplňovat.  Zaměřme se na svůj talent, na typy činností, které nás baví, dávají nám hlubší smysl a přináší užitek nejen nám, ale i lidem a komunitě kolem nás.  Na tomto základě lze vybudovat dlouhodobý udržitelný úspěch a zažívat pocit osobního štěstí i profesního naplnění.     

Equal Pay Day od roku 2010 pořádá veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s., sdružující aktivní ženy, které chtějí dělat mnohem víc než jen byznys. 13. ročník svým vystoupením v rámci konference obohatí například generální ředitelka společnosti Mondelez Ivana Tůmová, hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, hlavní gestorka systémového projektu 22 % K ROVNOSTI Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Lenka Simerská nebo People&Organization Director ve společnosti Mars Central Europe Daria Maslovskaya.