Pandemie změnila podobu kanceláří

Kancelářské prostředí se vlivem pandemie koronaviru za poslední dva roky výrazně proměnilo. Nejde jen o všudypřítomné roušky a častější práci z domova. Firmy se musely naučit flexibilně pracovat s prostorem i rozvržením pracovních sil. Model open space už začíná být překonaný a zaměstnanci v kancelářích pracují odděleně v menších buňkách. Zároveň už není pravidlem, že každý zaměstnanec musí mít vlastní stůl. Velkou roli také hraje to, aby se lidé na pracovišti cítili příjemně, proto v kancelářských budovách vznikají relax zóny podobné kavárnám či obývacím pokojům.

Kanceláře typu open space, tedy velké otevřené prostory, kde mohou zaměstnanci volně procházet, řešit společně pracovní úkoly a vzájemně se inspirovat, se v českém prostředí začaly objevovat v devadesátých letech s příchodem velkých zahraničních firem. Ukázalo se však, že tato varianta nemusí být zrovna ideální, protože namísto inspirace a spolupráce přináší otevřený prostor v kanceláři spíš časté vyrušení a ztrátu soukromí. Podle harvardské studie z roku 2018 dokonce práce v open space kancelářích snižuje produktivitu.

Zaměstnanci se chtějí potkávat a zároveň mít klid na práci

S příchodem pandemie koronaviru vstoupila do hry také otázka bezpečnosti, protože celodenní pobyt mnoha lidí v jedné místnosti je rizikový faktor pro šíření virových onemocnění. Pro mnoho firem tak pandemie znamenala definitivní impuls k přechodu k jinému typu uspořádání. „Už před začátkem pandemie jsme zaznamenali ústup od otevřených kanceláří. Klienti si přejí akusticky rozdělit prostor tak, aby se jednotlivé skupiny měly možnost na pracovišti setkávat, ale zároveň, aby se při práci nerušily,“ popisuje Tomáš Kratochvíl ze společnosti Toka, která se věnuje návrhům a realizacím interiérů.

Jako místa k setkávání a sdílení nápadů pak slouží méně formální prostory, které firmy ve velké míře budují pro své zaměstnance v posledních letech. „Šéfové firem v současnosti hodně přemýšlí nad tím, jak se jejich zaměstnanci na pracovišti cítí. Investují do relax zón, povolují lidem přivést si do práce domácí mazlíčky, pořizují do kanceláří ergonomické vybavení. Well-being zaměstnanců je důležité téma,“ komentuje jednatel HR agentury YellowCoutch Filip Hrkal.

Home office jako nutnost, ne výsada

Donedávna byla práce z domu považovaná za příjemný benefit, který umožňuje zaměstnancům lépe skloubit pracovní a osobní život. Pandemie tento pohled kompletně proměnila, protože řada zaměstnanců pracovat z domova prostě musela. Pro firmy byl částečný či kompletní přechod na home office nezbytný pro udržení chodu. Zatímco pro některé zaměstnance byl tento režim vítanou změnou, jiným chyběl sociální kontakt s kolegy a cítili se odříznutí.

S přesunem všech zaměstnanců na home office během opakovaných lockdownů má zkušenosti například pojišťovna Direct. „Z domu mohli pracovat dokonce i kolegové z call centra. V současné době nabízíme lidem možnost pracovat z domu stejně jako před pandemií. Každý se tedy může na práci z domu domluvit s podporovateli, kteří v Directu vedou týmy místo manažerů,“ popisuje mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje. Úplný přechod k práci z domu však ve větším měřítku není žádoucí, protože by mohli zaměstnanci postrádat sociální vazby, které si v pracovním kolektivu vybudovali.

Technologická firma Y Soft umožňovala běžně práci z domu svým zaměstnancům i před pandemií. Během omezení provozu kancelářských prostor si řada jejích zaměstnanců vytvořila doma prostředí pro práci na velmi dobré úrovni a větší možnost home office vítají i když už to není nařízené. „Z průzkumu nám vychází, že nejvíce lidem vyhovuje schéma dvou a méně dnů v kanceláři za týden. Proti tomu asi 5 až 10 procent lidí do kanceláře chce chodit každý den, hlavně protože to pro ně znamená jistý rituál a pracovat z domu jim nevyhovuje,“ říká HR Director Y Soft Jaroslav Bělehrad. K poslední jmenované skupině se řadí například rodiče malých dětí, kterým přechod na home office přinesl výrazné zhoršení pracovních podmínek, protože neměli klid, aby se mohli soustředit.

Firmy se učí pružněji reagovat

Kancelářské prostředí v tuto chvíli prochází proměnou. Řada firem právě na základě zkušeností z posledních dvou let mění svou strategii ohledně pobytu svých zaměstnanců v kancelářích. „Pro firmy je stále důležité, aby lidé odváděli svou práci, ale zároveň si uvědomují, že jim musí dopřát svobodnější podmínky. Každému zaměstnanci vyhovuje jiný přístup. Zaměstnavatelé musejí být dostatečně flexibilní a umět na různorodé potřeby reagovat,“ dodává Hrkal.

Podle Tomáše Kratochvíla firmy kvůli pandemii hledají cesty, jak lépe reagovat na změny na trhu. Například už nemusí být pravidlem, že má každý zaměstnanec svůj vlastní stůl. „V kancelářském prostředí se to projevuje vytvářením sdílených pracovních míst, pořizováním technického vybavení pro práci na dálku nebo kreativnějším pojetím kancelářského prostoru, což umožňuje přehrazování či propojování místností dle potřeby,“ popisuje.

Větší důraz na hygienu

Ukazuje se také, že pandemie koronaviru změnila i to, jak zaměstnanci vnímají hygienická opatření na pracovišti. Oddělování pracovních míst různými bariérami a pečlivější úklid společných prostor jsou jen jedny z mnoha projevů.

Správci budov a úklidové týmy jsou nyní pod daleko větším tlakem, aby se lidé pracující v kancelářích cítili bezpečně. „Podle průzkumu agentury Kantar, který jsme si nechali zpracovat, očekává nyní 7 z 10 pracovníků, že jejich zaměstnavatel toho pro zajištění hygieny udělá více než dosud,“ říká Wojciech Nizio, regionální Brand Activation Manager společnosti Essity, která vyrábí prostředky pro profesionální hygienu. Dá se očekávat, že stojany s dezinfekcí, bezdotykové dávkovače mýdel nebo voděodolné zásobníky na ubrousky a ručníky v kancelářích zůstanou i v dalších letech.