Nový vedoucí partner Assurance EY Česká republika

Od 1. července je novým vedoucím partnerem oddělení auditu, účetních a forenzních služeb (Assurance) EY Česká republika Petr Vácha. Ten nahradil Douglase Burnhama, jenž tuto pozici zastával od roku 2011 a v EY bude i nadále působit v regionální roli.

Vácha je absolventem magisterského a doktorského studia Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Během své kariéry dokončil studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Od roku 2003 je statutárním auditorem. Partnerem se Vácha stal v roce 2006. Během své kariéry vedl audity řady českých i zahraničních společností a podílel se na významných poradenských projektech. Posledních devět let byl rovněž regionálním ředitelem řízení kvality a rizik pro oblast střední a jihovýchodní Evropy, v této roli dokázal vytvořit kooperativní regionální tým a získal široké mezinárodní zkušenosti. Působil také jako konzultant pro auditorské týmy pracující s nejvýznamnějšími klienty v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„V roli vedoucího partnera oddělení auditu, účetních a forenzních služeb EY Česká republika bude mou prioritou, abychom dále posílili firemní hodnoty, jimiž jsou zejména přátelská kultura a atmosféra mezi zaměstnanci, flexibilita vůči individuálním potřebám a inovativní prostředí. Chci se dále zaměřit na zkvalitnění našich služeb, další rozvoj digitalizace a efektivní řízení týmů,“ uvedl k uvedení do funkce Petr Vácha a dodal: „Jsem přesvědčený, že svět funguje lépe, když si lidé nenechávají to dobré jen pro sebe. A o to se snažím – sdílet své znalosti a zkušenosti se všemi, kteří to potřebují, tedy se svými klienty i kolegy. Platí to pochopitelně obousměrně, i já sám se mohu díky nim posouvat a získávat cenné zkušenosti.“

Petr Vácha je členem Národní účetní rady, místopředsedou Výboru pro účetní výkaznictví Komory auditorů ČR a členem Globálního fóra ACCA pro audit a účetnictví. Vyučuje také na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde studentům předává své znalosti a zkušenosti.