Jak na odměňování zaměstnanců? V krizi hledejte alternativy

Vládní konsolidační balíček, který by měl v roce 2024 přinést úsporu státního rozpočtu bezmála 100 miliard, prošel v listopadu Senátem. Přinese změny v DPH i v daňových slevách. Dotkne se všech od firem po jednotlivce. Zejména zaměstnavatelé a majitelé firem budou po několika krizích posledních let a opětovných omezeních plynoucích z konsolidačního balíčku znovu hledat odpovědi na otázku, jak udržet firmu zdravou a jak jí rozvíjet. To znamená například znovu řešit problém, jak získat a zejména udržet kvalitní zaměstnance.

Lidé se cítí nedoceněni

Finanční stránka práce je velmi důležitá pro 9 z 10 zaměstnanců. Právě takový výsledek ukázal aktuální průzkum Barometr zaměstnanců společnosti Up Česká republika. Naproti tomu považuje 47 % lidí svou odměnu za podhodnocenou a 14 % dokonce za výrazně nižší, než jaká by podle nich měla být. Není divu, že se kvůli tomu cítí Češi frustrováni. Za poslední dva roky u nás došlo mimo jiné k rekordnímu zdražení základních potravin i energií a ani prognózy odborníků nejsou zdaleka optimistické.

„Takto neuspokojivé vnímání své mzdy nebo platu úzce souvisí s nedostatečnou reakcí většiny zaměstnavatelů na inflaci. Na vině je často i špatně nastavený celkový mix odměňování,“ popisuje Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika, která vyvíjí nástroje a platformy pro HR.

Konsolidační balíček na náladě nepřidá

Že může být problém v nastavení odměňování, ukazují také další výsledky průzkumu. Ke zvýšení mzdy sáhlo v posledním půlroce pouze 30 % zaměstnavatelů, v 55 % případů však zaměstnavatel nezareagoval vůbec. A i v případě, že zaměstnavatelé nějakým způsobem zareagovali, velmi často šlo o reakci nedostatečnou. S její výší je spokojena jen polovina zaměstnanců.

I tento stav potvrzuje, že co se týká mzdových možností, mnozí zaměstnavatelé se již dávno ocitli na své hranici. A ti, kteří doposud měli ještě rezervy, budou v souvislosti s konsolidačním balíčkem, jehož platnost je doslova za dveřmi, spíše obezřetní a budou se držet při zdi.

Mnoho zaměstnavatelů se nachází ve zdánlivě bezvýchodné situaci, protože už zkrátka nemohou zaměstnancům přidat tolik peněz. Na druhou stranu ale mnoho z nich nevyužívá zdaleka všechny nástroje odměňování naplno,“ popisuje Nicoletti.

Hledejte nové cesty, možnosti existují

Ne vždy jsou to jen a výhradně peníze na výplatní pásce, které zaměstnance trápí. V současné době jsou to zejména omezení vyplývající ze ztráty kupní síly a škrty v rodinných rozpočtech, co je frustruje. A s tím jim mohou zaměstnavatelé pomoci i jinak, než jen zvýšením platu či mzdy.

Sn 2

„Jen málo zaměstnavatelů například maximálně efektivně pracuje s příspěvky na stravování. Přitom tak lze zvýšit kupní sílu zaměstnance efektivněji, než kdyby měl stejnou částku získat čistě v rámci mzdy či platu. Své daňové zvýhodnění si navíc jak papírové stravenky, tak eStravenka zachovají i po schválení konsolidačního balíčku,“ popisuje Nicoletti.

Účelová podpora stravování má navíc další pozitivní dopady na zaměstnance – každodenní společný oběd přispívá ke spokojenosti zaměstnanců, a tím i k efektivitě jeho pracovního výkonu. Současně pravidelný oběd s kolegy pomáhá upevňovat vztahy a podporuje tak přátelskou atmosféru ve firmě. „S trochou nadsázky lze říci, že takový oběd s kolegy je vlastně nejjednodušší a nejdostupnější forma teambuildingu,“ vysvětluje Nicoletti.

Obdobné je to u volnočasových benefitů, jejichž atraktivita v současné době získává na síle. Mnoho lidí si již v současné době svých napjatých rodinných rozpočtů nemůže dopřát služby či aktivity, které jim pomáhaly s usnadněním života i s relaxací, jako je kultura, sport či víkendové večeře v restauraci. To vše se odráží na jejich psychické i fyzické kondici.

Zhoršení v psychické i fyzické oblasti potvrdilo vlivem omezení výdajů už 52 % zaměstnanců a dalších 22 % má z tohoto stavu obavy. Právě celková únava je nejčastějším důsledkem stresu, který pociťují v souvislosti s nejistotou posledních měsíců v nějaké míře 3/4 zaměstnanců. Prožívaný stres se u českých zaměstnanců podepisuje kromě celkové únavy nejčastěji na kvalitě spánku a horší náladě.

„Právě v těch oblastech, kde museli ve svých rodinných rozpočtech zaměstnanci nejvíc škrtat, dávají volnočasové benefity největší smysl. Zaměstnavatelé tak uleví nejen svým zaměstnancům, ale současně je správným mixem odměňování udrží i v době krize angažované a motivované,“ říká Stéphane Nicoletti.

Stejně jako v případě stravenek, i zde zůstává po roce 2024 zachováno daňové zvýhodnění. Kromě toho je využívání volnočasových eBenefitů spojeno s dalšími výhodami, jako jsou různé odměny, slevy, akce apod.

Pohoda i vztahy hrají klíčovou roli

Možná je to překvapující, ale finance a materiální statky nejsou tím jediným, co je pro zaměstnance na pracovišti důležité. Téměř 60 % lidí v novém Barometru zaměstnanců vypovědělo, že z profesního hlediska je pro ně úspěchem to, aby je práce naplňovala a bavila. Více než polovina považuje za profesní úspěch stálé pracovní místo a určitou jistotu své pozice a dvě pětiny lidí se vyjádřily, že usilují v práci o velmi dobré vztahy na pracovišti, jejich cílem je tedy kolegiální a přátelská atmosféra, chuť setkávat se s kolegy i ve volném čase apod.

Je přirozené, že právě v době vypjatých situací tak lidé touží především po klidu, jistotě a pohodě jak doma, tak i v práci, kde tráví podstatnou část svého času. Markantní se stala tato potřeba již v době koronaviru. Tehdy se lidé cítili často izolováni, chyběl jim kontakt s kolegy, cítili se nepotřební, odtrženi od firmy a obávali se budoucnosti. Zejména od té doby HR manažeři, tak i specialisté na péči o zaměstnance intenzivně hledají cesty, jak rozvíjet pozitivní atmosféru ve firmě. Velkou pomoc jim v této oblasti poskytují digitální nástroje.

„Budování zdravé firemní kultury je alfou a omegou každé firmy. To spočívá nejen v materiálním odměňování, ale také v rozvoji komunikace a dobrých vztahů. Právě pro tento účel vyvíjíme už několik let platformu Můj Up a její moduly. Možnost pochválit kolegu, zjistit spokojenost zaměstnanců firmy, pozvat kolegu na oběd a další umožňují neustálé vzájemné propojení, a to i s těmi zaměstnanci, kteří zrovna pracují na home office. Věříme, že zdravá firemní kultura je klíč k úspěchu a největší konkurenční výhoda, kterou nerozhodí ani vnější vlivy. Proto se budeme na její rozvoj budeme soustředit i do budoucna,“ uzavírá Stéphane Nicoletti.