Společnost Procter & Gamble jmenuje Uluca Ayika senior viceprezidentem pro střední Evropu

S účinností od 1. září přebírá Uluc Ayik funkci senior viceprezidenta společnosti Procter & Gamble ve střední Evropě a přebírá odpovědnost za obchod a činnost společnosti v 10 zemích: Polsku, České republice, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku, Ukrajině a pobaltských zemích.

„Je mi ctí převzít vedení a odpovědnost za podnikání a organizaci P&G ve střední Evropě. Těším se na spolupráci s talentovanými a nadšenými lidmi ze společnosti P&G,abychom společně co nejlépe sloužili 120 milionům spotřebitelů v regionu díky našim špičkovým inovacím, vytvářeli hodnoty s našimi partnery a působili jako síla růstu a dobra pro naše komunity. Střední Evropa se svým rozsahem aktivit a obrovskými možnostmi růstu hraje zásadní roli pro podnikání P&G v Evropě i na celém světě,“ říká nový lídr.

Uluc Ayik vystudoval obchodní management a administrativu na Bosporské univerzitě v Istanbulu a v roce 1996 nastoupil do turecké pobočky společnosti P&G. Svou kariéru rozvíjel na různých pozicích v oblasti marketingu, prodeje a všeobecného řízení, včetně místních a regionálních vedoucích pozic. Byl zodpovědný za obchod několika hlavních kategorií společnosti P&G v Turecku i mimo něj. Před převzetím odpovědnosti za střední Evropu působil jako senior viceprezident kategorie péče o tkaniny v Indii, na Středním východě a v Africe, kde pečoval o spotřebitele ve více než 70 zemích. Uluc je ženatý a má dva syny.