Petr Krejčí: Minutového řečníka jsem postavil pro sebe

Jako dítě trpěl hrůzou z toho, že bude muset mluvit před ostatními. Strach se mu podařilo překonat. Dnes Petr Krejčí, zakladatel projektu Minutový řečník, pomáhá klientům zdokonalovat prezentační a komunikační dovednosti.

“Jako malé dítě jsem se raději v hodině hudební výchovy počůral, než abych zvedl ruku a před ostatními se zeptal, zdali můžu z místnosti odejít,” vzpomíná Petr Krejčí, zakladatel projektu Minutový řečník. Ten pomáhá klientům vylepšit jejich vystupování před publikem.

Ze skromných začátků se Minutový řečník stal vyhledávaným poskytovatelem v Česku stále ještě ne úplně běžné služby. Umění mluvit s lidmi, ať už verbálně nebo nonverbálně, je přitom v mnoha oblastech života i podnikání klíčovou dovedností.

Dovnitř i navenek

Poptávka po školeních, které tým Petra Krejčího pod deštníkem Minutového řečníka dokazuje, že si tento fakt začínáme uvědomovat i v Česku. Potvrzuje se to, co američtí autoři Leil Carniege a DaleLowndes popsali ve své knize Communication in theWorkplace v roce 2019: “Komunikační a prezentační zdatnost se stala prioritní dovedností. Uplatňuje se hned třemi směry. Kvalitně komunikující zaměstnanec dokáže přesně popsat všechny myslitelné požadavky, zadání i problémy. Díky tomu se zvyšuje efektivita práce,” píší. Dodávají, že uplatnění komunikačního “skillu” v interní komunikaci představuje jednu z významných výzev, před kterými stojí dnešní manažeři.

To potvrzuje i Petr Krejčí: “Zájem o školení Minutového řečníka se stabilně zvyšuje. Díky tomu jsme mohli rozjet programy, o kterých jsem dlouho snil, ale nenapadlo mě, že v nich tak rychle budu moct uvítat první zájemce,” říká Krejčí.

Na začátku školního roku 2023 tak Minutový řečník nabízí celou řadu typů školení, od těch takřka instantních, až po víkendové akce, které se svou strukturou blíží zážitkovým kurzům.

“Začátek byl velmi jednoduchý. Sám jsem začal navštěvovat kurzy, které mi měly pomoci zlepšit komunikační dovednosti. Přitom jsem narazil na věci, které jsem nechápal. Proč třeba zaslání videa se záznamem mé prezentace trvá měsíc. Měsíc v době mobilních telefonů, na které si všechno můžete natočit a zhodnotit hned na místě,” vzpomíná Krejčí. 

Od rozčarování nad úrovní existujících služeb vedla cesta k tomu vyzkoušet to dělat sám. Krejčí začal “zárodečná” školení komunikačních dovedností pořádat s kamarády v žižkovském bytě, se objevilo to, o čem si mezi sebou vyprávějí i současní klienti Minutového řečníka. Například klikování za používání parazitních slov. Řekli jste “jakoby,” “prostě” nebo seriálem Jak jsem poznal vaši matku proslavené “ale ehm?” Jak je libo, ale uděláte klik nebo dřep. 

Základní kurz klienty učí také správně udržovat oční kontakt, účelně se pohybovat a efektivně využívat techniky neverbální komunikace.

“Základní kurz vede jeden z našich mentorů, pracuje se nejvýše v sedmičlenné skupině, která umožňuje nejefektivnější zpětnou vazbu,” vysvětluje Krejčí.

Na víkend a na Bratislavu

Už základní kurz Minutového řečníka si našel cestu k zajímavé klientele. Prošli jím klíčoví zaměstnanci firem jako je Zásilkovna, Notino, Alza či Starbucks. “Kurz Minutového řečníka pro mě byl příjemným, rychlým a efektivním osvěžením zásad správného řečníka, ať už začínajícího nebo pokročilého,” říká Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy.

Úspěch základního kurzu vyvolal další poptávku. V současnosti tak vedle “jedničky” běží také “dvojka.”

“Během čtyř hodin se naši mentoři dívají na neverbální komunikaci klientů, přesnost ve vyjadřování a mnoho dalšího,” popisuje Petr Krejčí. Nešťastné období pandemie covidu přineslo další výzvu v podobě požadavků na školení na online platformách. Výsledkem byl rozjezd interaktivních školení jeden na jednoho online.

“Další výzva přišla po skončení pandemie, když lidé cítili potřebu se znovu potkávat,” vypráví Krejčí. Výsledkem byl start víkendových intenzivních pobytů. Ani to ale není konec. Minutový řečník vyráží za hranice. “Další zastávka je Bratislava,” říká Petr Krejčí. “Slovenský trh je po možnosti zdokonalovat se v prezentačních dovednostech stejně hladový jako ten český a je jen na nás, jak tuto poptávku dokážeme uspokojit,” uzavírá Krejčí.

Za peníze to nekoupíte…

…i když za to nakonec musíte zaplatit,” říká zakladatel Minutového řečníka Petr Krejčí o projektu, který je mu osobně asi nejbližší. Víkendové pobyty s vypnutými telefony a bez
počítačů se staly možná trochu nečekaným hitem zejména mezi osobnostmi české
manažerské scény. A proto logický další krok byl začít dělat i vzdělávací víkendy, které nejsou ovšem pro každého.

Jak se zrodil nápad vzít skupinu manažerů a vyrazit s nimi na dvě noci a tři dny takříkajíc do divočiny?

Zpřístupnil jsem klientům něco, co jsem původně chtěl sám pro sebe a sám jsem to také dělal. Najít si čas sám na sebe, zbavit se neustálého nutkání kontrolovat notifikace, odpovídat na zprávy na sociálních sítích, řešit pracovní maily, prodírat se informacemi. V původní rovině šlo nicméně hlavně o sportovně zaměřené víkendy. Až později přišel nápad organizovat víkendové pobyty jako pokračování a rozvinutí toho, co je obsahem školení Minutového řečníka.

V čem je z vašeho pohledu nejzajímavější přínos víkendových pobytů v osobní nebo osobnostní rovině?

Účastníci víkendových kurzů se často už znají z obchodního světa. Obvykle jsou zvyklí spolupracovat nebo se střetávat na korektní obchodní úrovni. Víkend v přírodě jim dává možnost poznat se lidsky tak, jak k tomu za běžných okolností nemají příležitost.

Nevím, jestli si to umím přesně představit.

Manažeři, a to i velmi vysoce postavení, se svlečou z obleků a vezmou si na sebe tepláky. Znamená to více, než by se mohlo zdát. V rámci rozhovorů, které jsou samozřejmě přiměřeným způsobem moderované, mohou mluvit o věcech, které jsou mnohdy osobního charakteru. Čím chtěli být jako kluci, jak jsou spokojení se svým životem.

To jsou opravdu osobní témata.

Jsou. A právě proto víkendové pobyty nejsou pro každého, kdo na ně chce přijet. Ponor do osobní roviny komunikace i přátelství, která během víkendových akcí vznikají, vyžaduje od každého schopnost ukočírovat vlastní ego. Ačkoliv za víkend musíte zaplatit, je to něco, co se nedá koupit stejně jako lístek do kina. Některé zájemce musím bohužel odmítnout.

Jak odmítnutí přijímají?

Většinou ho berou jako výzvu, aby na sobě zapracovali. Koneckonců i to je součást osobnostního rozvoje.

Nešťastné období pandemie covidu přineslo další výzvu v podobě požadavků na školení na online platformách.