Samoorganizující týmy: Cesta ke kreativitě, efektivitě a spokojeným zaměstnancům

Samoorganizující týmy – co to vlastně znamená? Proč by vás měla tato koncepce zajímat a jak ji můžete zavést ve své firmě? Odpovědi na tyto otázky vám přinášíme níže.

Definice samoorganizujícího týmu

Samoorganizující tým je tým, který se dokáže rozhodovat nezávisle, bez zásahu nadřízených. Za touto jednoduchou definicí se skrývá mnoho práce a několik klíčových prvků. Patří sem komunikace, důvěra a následná zodpovědnost za výsledky.

Na pracovišti si můžeme takový tým představit jako skupinu zaměstnanců, kteří společně řeší projekty a plní cíle, aniž by byli pod dohledem nadřízených. Tito zaměstnanci jsou obvykle ti, kteří mají dostatek zkušeností a schopností na to, aby pracovali samostatně, i když většinou stále musí poskytovat zprávy svým nadřízeným.

Fungování samoorganizujícího týmu

Samoorganizující týmy získávají na popularitě, protože odpovídají potřebám moderního pracoviště, které klade důraz na spolupráci, kreativitu a hybridní práci. Někdy jsou tyto týmy zaváděny firmami jako reakce na potřebu efektivity. S tím souvisí i zmenšení hierarchie a odstranění manažerů, což může být ekonomicky výhodné.

„Pozor, samoorganizující týmy nevznikají úplně bez manažerů. Manažeři a vedení společnosti mají na vzniku těchto týmu největší zásluhu. Vše vzniká u uvědomělého vedení a změny myšlení. Z manažerů se v těchto týmech stávají lídři a mentoři jednotlivých lidí. Ideální stav je, aby si manažer uvolnil ruce a předal své znalosti na ostatní. Tím se může posunout na jinou roli ve společnosti,“ upřesňuje Tomáš Foltas.

V týmu bez nadřízeného mají zaměstnanci na starosti procesy a jsou zodpovědní za výsledky. Společně řeší manažerské úkoly, hodnotí efektivitu práce a předávají vedení firmy informace o fungování týmu a plnění cílů. Takové týmy bývají obvykle menší a každý člen týmu má jasně definovanou roli. Tým se stará o splnění stanovených úkolů a často organizuje schůzky bez nutnosti denních kontrol a setkávání.

Další výhodou těchto týmů je často možnost neomezeného placeného volna. Zaměstnanci si mohou volit dovolenou tak, aby neovlivňovala práci týmu, což zvyšuje důvěru zaměstnavatele v jejich zodpovědnost.

Důvod, proč zavést samoorganizující týmy ve vaší firmě

Změna hierarchie ve firmě a přechod k samostatně vedeným týmům není snadný krok. Vyžaduje to investice do času a úsilí, jak ze strany vedení, tak zaměstnanců. Ale úspěch, který s sebou tyto týmy přinášejí, stojí za to. Zde jsou nejčastější důvod, proč byste se měli o zaměstnance postarat a vytvořit prostředí pro samoorganizaci:

  1. Zaměstnanci rozvíjejí měkké dovednosti: V samoorganizujících týmech mají zaměstnanci možnost zapojit se do plánování a řešení problémů, což zvyšuje jejich schopnosti v komunikaci a organizaci práce.
  2. Zrychlené rozhodování: Týmy s různými pohledy a zkušenostmi mají tendenci být kreativnější a férovější při rozhodování. Individuální rozhodnutí mohou být učiněna bez nutnosti souhlasu ostatních.
  3. Růst manažerského potenciálu zaměstnanců: Samostatně vedené týmy dávají zaměstnancům šanci vyzkoušet si vedení a procvičit si vůdčí role.
  4. Kariérní růst zaměstnanců: Zaměstnanci mohou získat zkušenosti v různých oblastech a pozicích, což podporuje jejich kariérní růst.
  5. Zaměstnanci pracují jako tým: Pocit sounáležitosti a spolupráce zvyšuje motivaci zaměstnanců.
  6. Zvýšený zájem a zapojení: Zaměstnanci, kteří jsou součástí samostatně vedených týmů, se často cítí více motivováni a zapojení do práce.
  7. Profesionální kvalifikace zaměstnanců: Zaměstnanci mohou získávat různé dovednosti a znalosti ve svém oboru.
  8. Efektivita a produktivita: Samostatně vedené týmy mohou firmám ušetřit čas a peníze, zvýšit produktivitu a efektivitu práce.

„V IRESOFTu jsme se před několika lety rozhodli přejít na koncept samoorganizujících týmů. Díky této změně jsme vytvořili agilní manifest a po jeho zavedení jsme dosáhli značných úspor v pracovním čase – šetříme stovky hodin ročně,“ vysvětluje Tomáš Foltas.

V moderních společnostech se naskýtá příležitost pro sofistikovaný docházkový a HR systém Alveno, který se stává nepostradatelným nástrojem pro produktivní firmy, které pečlivě hospodaří se svými finančními prostředky a časem. Alveno dokáže ušetřit desítky hodin času, jako příklad lze uvést společnost PERFORMIA, která díky zefektivnění procesů spojených s evidencí docházky ušetřila 25 hodin měsíčně při 17 zaměstnancích.